Zweden? Droomland voor het heden?

Zweden heeft in Nederland naam en faam als sociaal land. Ik mocht er iets van proeven. Falke & Verbaan organiseerde een studiereis. Ik had de eer tevoren de nodige contacten te leggen, en 16 tot en met 18 mei inhoudelijk reisleider te zijn. Het land scoort geweldig goed op maatschappelijke issues als gelijkheid van mannen en vrouwen en verschillen tussen hoog en laag opgeleiden.

Iets anders ligt het bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Als alle welvarende landen worstelde en worstelt Zweden ermee. Net als hier zijn de cijfers uiterst ongunstig geweest, verzuim en AO-instroom zijn nu in beide landen teruggedrongen tot een gelijk, min of meer stabiel niveau. In publicaties zoals in TBV zult u mijn verwerking ervan lezen. Hier geef ik wat meer ‘politiek getinte’ indrukken.

Werknemer de klos

Het Nederlands Centraal Planbureau signaleert in Nederland hoge kosten voor werkgevers, met mindere opbrengsten van het stelsel dan in Scandinavië. Ik signaleer nu, na lezen en vanuit gesprekken met ruim twintig Zweedse professionals en wetenschappers van zeven verschillende organisaties: in Zweden is de werknemer de klos. Loondoorbetaling c.q. uitkering zijn weliswaar fatsoenlijk maar minder. Uitkeringen arbeidsongeschiktheid zijn zeer activerend, zal ik maar zeggen, over het verstrekte minimale.

In Zweden zoeken grote werkgevers eigen oplossingen bij ziekte, kennelijk kosteneffectief, voor wat ze zien als tekort schieten van verzekeraar en reguliere zorg. Is er reden voor bezorgdheid over re-integratie van werknemers bij het midden- en kleinbedrijf? Ja! We hoorden de frustrerende strijd voor werkhervatting, geleverd door professionals in publieke verzekering en expertisecentra arbeidsgeneeskunde in de reguliere zorg.

Goede voorzieningen, maar werkhervatting …

De klinische arbeidsgeneeskunde in Zweden staat op een voor ons hoog niveau. Het evenredige nut ervan voor werkhervatting door werknemers? Daar zijn forse vraagtekens bij te zetten, aldus een emerita hoogleraar arbeids- en milieugeneeskunde van Universitair Medisch Centrum Uppsala. Zij ziet de nodige betrokkenheid van de werkgever vaak ontbreken. De Nederlandse loondoorbetaling, hoe omstreden soms ook, legt daar een basis voor.

Zweden? Dat is voor mij een werkwoord. Ik verwacht nog veel te publiceren en te discussiëren.

  Ton van Oostrum

Be the first to comment on "Zweden? Droomland voor het heden?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*