De arbeidsarts, wat vinden we?

Er is ongetwijfeld veel te discussieren. De KNMG publiceerde 8 juni de lang verwachte visie. In het persbericht lijkt een sleutelzin: “Een arbeidsarts vormt een aanvulling op de huidige zorg door arbeidsgerichte medische zorg te bieden aan (potentieel) werkenden die géén bedrijfsarts hebben.” M.a.w., de huidige bedrijfsarts mag kennelijk op de markt blijven (ook al is dat dienen van twee heren – hoezo geen dames?). Dat neemt de zorg niet weg, bijvoorbeeld, dat de introductie van een ‘arbeidsarts’ (met publiek verzekerde zorg) bij een aantal werkgevers zal oproepen dat ze hun werknemers daar heen sturen ….
Wordt vervolgd. De KoM-leden worden uitgenodigd tot discussie op de LinkedIn-pagina van de KoM.

De KNMG-stukken: link.

Het KoM-F&V-debat juni 2016, Toekomst arbeidsgerelateerde zorg: lees.

4 Comments on "De arbeidsarts, wat vinden we?"

  1. Het commentaar van de KOM wordt vragenderwijds geintroduceerd: er is ongetwijfeld veel te discussieren. Maar wat moge de visie van de KOM zelf zijn ? Hoe kijkt de KOM aan tegen het KNMG-NVAB – NVVG rapport – Zorg die werkt zijn … ? Vooralsnog blijft dat in nevelen gehuld. Dus: tja – wat vinden we ??

    Het debat erover stamt uit 2016 – dus een jaar geleden .. en dus ?

  2. kwaliteitopmaat | 21 juni 2017 at 09:57 | Beantwoorden

    Hallo Dolf, dank! Het berichtje van maandag 19-6 over wetswijziging en debat tipte al even aan de bedrijfsarts: geen rol in verzuimbegeleiding voor werknemers geven. En verder is er inderdaad veel discussie nodig: bijvoorbeeld een bedrijfsartsachtige voorziening voor zzp-ers is zeker nuttig. Maar waarom zou de ‘gewone’ bedrijfsarts dat niet kunnen? Ik hoop op meer reacties!

  3. kwaliteitopmaat | 23 juni 2017 at 10:27 | Beantwoorden

    Inderdaad, de vraag is onbeantwoord. De KNMG gaat nog een heel traject in, de KoM hoeft ook niet op stel en sprong te reageren. Ik, Ton van Oostrum, hoop op meer reacties, waar we gezamenlijk ons voordeel mee kunnen doen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*