Beleidsdocumenten KoM

kom-logo-600x550

De arbowetswijziging versterking betrokkenheid arbodienstverlening wordt aangevuld met een wijziging van het arbeidsomstandighedenbesluit, voor nadere regeling van met name de second opinion. De KoM reageerde bij de internetconsultatie in januari 2017: 20170108-reactie-kom-tbv-internetconsultatie-so-en-klachtenprocedure

De Tweede Kamer zou in juni 2016 de arbowetswijziging versterking betrokkenheid arbodienstverlening behandelen (uiteindelijk was deze behandeling op 7 september 2016). De KoM informeerde de kamerfracties over haar standpunt: 20160614-kom-aan-kamerfracties-over-arbowetswijziging

Het ministerie maakte – in aanloop naar de plenaire kamerbehandeling – duidelijk dat de arbowetswijziging versterking betrokkenheid arbodienstverlening aangevuld zou worden met een wijziging van het arbeidsomstandighedenbesluit, voor nadere regeling van met name de second opinion. De KoM reageerde met een brief in april 2016: 160414-uitwerking-second-opinion-bedrijfsarts-kwaliteit-op-maat

Het ministerie van SZW had een oproep gedaan voor meedenken over de aanpak van beroepsziekten. De KoM droeg bij: 20150528-beroepsziekten

Het ministerie van SZW publiceerde in mei 2015 een eerste versie van de arbowetswijziging versterking betrokkenheid arbodienstverlening, voor internetconsultatie. De KoM reageerde: 20150524-internetconsultatie-szw-arbeidsgerelateerdezorg