(On)afhankelijkheid bedrijfsarts blijft punt in Kamer

Vier onderwerpen (van de totaal veertien) waren er met rechtstreeks belang voor bedrijfsartsen. De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer ging voorbij aan de taakdelegatie en perspectieven ervan, het behandelen van claims beroepsziekten en het programma preventie beroepsziekten. Wat betreft de rol van bedrijfsartsen ging het de commissie de ochtend van 28 juni om hun (on)afhankelijkheid. De discussie werd aangetrokken door kamerlid Heerma, van het CDA dat ‘middenpartij’ is in het kabinet. Hij werd niet moe te herhalen: zaken lijken met de arbowetswijziging goed geregeld. Maar! Informatie van Tv-programma Radar en vanuit de NVAB maakte hem bezorgd. Lastige bedrijfsartsen zouden weggewerkt worden door de werkgevers. GL-er Renkema vroeg om aandacht bij de komende wetsevaluatie voor de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. PvdA-er Van Dijk had na zijn optreden bij Radar zeker 100 mails gekregen van werknemers die zich benadeeld voelden door de bedrijfsarts, wisseling van bedrijfsarts e.d. Zou het onderzoek van 2011 naar afhankelijkheid van de bedrijfsarts niet overgedaan moeten worden? Zieke werknemers zouden een beroep moeten kunnen doen op een onafhankelijke commissie. SP-er Van Kent bepleitte opnieuw: verplicht een onafhankelijke regionale Bedrijfsgezondheidsdienst.

De CU was afwezig. VVD-er Van Haga en D66-er Van Weijenberg namen het woord bedrijfsarts niet in de mond. Dus stond staatssecretaris Van Ark ervoor veel uit de kast te halen. Ze wees omstandig op de verdeeldheid van werkgevers en werknemers in de SER en de reikwijdte van de wetswijziging. Ze benadrukte de mogelijkheden van de second opinion, het deskundigenoordeel, de klachtenregelingen en tenslotte de (tucht)rechter. Heerma en oppositiekamerleden hadden daarop een makkelijk verweer: de NVAB had gevraagd om herhaling van het 2011-onderzoek. Van Ark deed uiteindelijk de toezegging, dat zulk onderzoek opnieuw plaats zal vinden in de wetsevaluatie van 2020. Waarin dan ook aandacht zal zijn voor de melding van beroepsziekten en de mogelijkheid voor de zieke werknemer van beroep op een onafhankelijke partij.

‘Kleinere’ punten uit dit overleg:

 • #MeToo werkt door. Er komt een plenair kamerdebat over verplicht stellen van, rechtsbescherming voor vertrouwenspersonen.
 • Van Ark vraagt betrokkenen bij de second opinion pool werkgevers en werknemers te betrekken. (Waarschijnlijk wist ze nog niet dat de FNV inmiddels medezeggenschappers drie van dergelijke pools aanraadt. Het lijkt moeilijk te geloven dat werkgevers daaraan aanhaken.)

Heel opmerkelijk: de Partij voor de Dieren was voor het eerst sinds mensenheugenis bij deze commissie. Woordvoerder Van Raan informeerde omstandig over het leed van varkens in de slachthuizen, stipte werklast voor de slachters aan, en wist sympathie te krijgen voor een aanpak van hun psychosociale arbeidsbelasting. Staatssecretaris Van Ark deed de toezegging tot aandacht hiervoor bij opstellen van het Inspectiejaarplan.

Second opinion organisaties ‘erkend’ door de FNV: link

Foto boven: Van Raan, Heerma, Van Dijk. Foto rechts: Van Ark.

 

Aanvulling d.d. 29 juli 2018: inmiddels is beschikbaar gekomen het concept verslag van deze zitting van de Kamercommissie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/detail?id=2018Z07107&did=2018D37969 . Op blz. 46 is te lezen: “De heer Pieter Heerma (CDA): De Staatssecretaris verwijst naar de wetsevaluatie in 2020. Dat begrijp ik, want je hebt natuurlijk wel wat tijd nodig om te zien wat voor effect een vrij recente wijziging heeft. Tegelijkertijd zie je dat de NVAB expliciet vraagt om het onderzoek dat in 2011 is uitgevoerd, opnieuw te doen om te kijken hoe het in de praktijk werkt. Geeft de Staatssecretaris met haar antwoord aan dat een dergelijk onderzoek binnen de evaluatie opnieuw gedaan wordt? Wordt dus de praktijk getoetst? Of geeft ze dat niet aan?”

 

 

5 Comments on "(On)afhankelijkheid bedrijfsarts blijft punt in Kamer"

 1. Het thema is overbekend. De bedrijfsarts deugt niet. Al tien jaar lang terugkerende item vanuit linkse (vakbonds) hoek.

  Maar nu lijkt NVAB zelf (!?!) )om herhaling van onderzoek van Astri (2011) te hebben verzocht. In ieder geval suggereert CDA er Heerma dit.

  Dat zou curieus zijn. Heel curieus. Want wat zou de reden, aanleiding, argumentatie daarvoor kunnen wezen vanuit NVAB zelf ? Op basis van welke signalen zouden ze dit doen ?

  Tot nu toe heeft NVAB altijd ontkent dat er een structureel probleem zou zijn. En recent is Arbowet nog verder aangescherpt. Dus dat roept vraag op waarom een herhaling van onderzoek zinvol zou zijn ?

  Ik heb die vraag for the record aan NVAB bestuur gesteld. Nu in afwachting van reactie NVAB zijde

  Ik verwijs naar blog in medisch contact

 2. Bij navraag geeft NVAB het volgende antwoord:

  Op papier is allemaal mooi geregeld.

  In de praktijk zijn er echter wel “rafelranden” (o.a. werkgevers die wisselen van ba als adviezen niet bevallen, grote groepen werkenden die buiten het systeem vallen etc).

  We (NVAB) hebben aantal partijen (dus niet alleen CDA) voor het overleg meegegeven dat het goed zou zijn als naast de papieren werkelijkheid ook de werkelijkheid in de praktijk wordt onderzocht, bij voorkeur door onafhankelijk onderzoek.

  Pieter Heerma heeft dit onderwerp opgepakt en ook Gijs van Dijk (pvda) heeft kritische vragen aan de staatssecretaris gesteld.

 3. Blijft over de quizvraag voor het weekend: zijn die ‘rafelranden’ incidenten of liggen er structurele problemen aan ten grondslag ?

  Voor verdere overdenking van de implicaties van dit probleem/dilemma, anderen zullen het een ‘uitdaging’ noemen verwijs ik nogmaals naar mijn blog: een natte droom

  https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/een-natte-droom-dokter-onder-de-dokters.htm

  Louter als input.

 4. Is er eigenlijk wel een probleem ?

  Ja, die is er ! Maar van heel andere aard dan hierboven wordt aangevlogen. Geïnteresseerd ? Lees dan….

  1. Terug naar de bedoeling – uit 2014
  http://denieuwebedrijfsarts.blogspot.com/2014/03/terug-naar-de-bedoeling-een-nieuw.html

  2. Meer over de dramadriehoek waarin NVAB zich helaas bevindt.
  Lees laatste column in TBV – april nummer – nr 4

  https://mijn.bsl.nl/is-dit-beleid-of-is-hierover-nagedacht/15599568

Leave a comment

Your email address will not be published.


*