Oudere werkenden in Nederland: opsteker voor de arbosector

‘Crisis’ lijkt het woord dat het meest met de Europese Unie geassocieerd wordt. Dat doet bijna vergeten wat er echt aan de hand is. Bijvoorbeeld de kwaliteit van publieke diensten, zoals gezondheidszorg, verbetert merkbaar voor de mensen. Gevoelens over ‘sociale uitsluiting’ verminderen. Vertrouwen in instituties groeit. Een Europese stichting bracht een jaarboek-2017 uit. Naast goed nieuws blijken er scherpe ongelijkheden en groeipijnen. Er zijn nog flinke opgaven, de vooruitzichten zijn echter gunstig.

Heel interessant is een analyse over stoppen met werken. Nederland laat nu haar beroepsbevolking 40 jaar werken, fors meer dan hekkesluiter Italië met 31,2 jaar (en dat van onze euro!). Overal stijgen pensioenleeftijden. Kunnen mensen dat aan? De publicatie beziet voor 45-55 jarigen een vijftal maatstaven: gezondheid, welzijn, balans werk-prive, baanzekerheid en inzetbaarheid. Dan scoort Nederland bovenin, Italië hangt onderaan (en dat van onze euro!).

Zou u met de Italianen willen ruilen? Nederland staat hier twee keer in de Europese top-3.

In 2016 verwacht werkleven in jaren

Hoogste resp. laagste drie

Puntenscore 45 – 55 jarigen
gezondheid welzijn balans

werk-privé

baan-

zekerheid

inzet-baarheid gemiddeld
Zweden 41,3 81,7 67,3 86,1 82,0 39,6 71,3
Denemarken 40,3 80,2 70,9 87,5 92,0 42,6 74,6
Nederland 40,0 76,2 75,0 88,1 80,7 36,4 71,3
Croatië 32,1 76,2 66,0 84,5 81,8 16,6 65,0
Bulgarije 31,7 80,0 66,1 82,6 86,5 28,8 68,8
Italië 31,2 62,5 63,6 87,8 76,2 20,5 62,1

Zo’n analyse was voor 56-plussers niet mogelijk, een flink deel is al met pensioen. De analyse zou minder relevant zijn, merendeels staat hun pensioenleeftijd immers al vast.

De publicatie berekent geen gemiddelde score over de vijf aspecten in de 28 landen. Methodologisch is dat tricky. Bovendien zou het neerkomen op aanwijzen van de ‘besten van de klas’, dat wordt in Europese rapporten altijd vermeden. De laatste kolom in de tabel berekenden we zelf. Dat vergemakkelijkt het oordeel of we met de Italianen willen ruilen.

 

 

 

Externe links

https://www.eurofound.europa.eu/yearbook/ // https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18007en.pdf

Be the first to comment on "Oudere werkenden in Nederland: opsteker voor de arbosector"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*