SCP: iets minder tevredenheid arbeidsomstandigheden, iets meer serieuze burn-outklachten

De Nederlandse economie zit in de lift. Het Centraal Planbureau verwacht ook voor de nabije toekomst stabiele economische groei. Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoekt al sinds 2001 in rapporten ‘De Sociale Staat van Nederland’ de objectieve leefsituatie van mensen, maar ook hoe Nederlanders zelf vinden dat het gaat. Daarbij ook de opvattingen in de beroepsbevolking wat betreft aspecten van arbeidsrelaties, zoals tevredenheid met de arbeid.

De publicatie in de week voor Prinsjesdag 2018 toont talloze positieve cijfers, juist ook in vergelijking met de voorgaande 10 jaren. Inmiddels vindt de helft van de Nederlanders dat het de goede kant op gaat met het land. Er blijken ook hardnekkige verschillen, met name naar opleidingsniveau.

De arbosector moet het zich aantrekken dat het beeld wat betreft enkele zaken die haar aangaan genuanceerder is. De tevredenheid van werknemers met hun werk en arbeidsomstandigheden fluctueert over de jaren en nam tussen 2016 en 2017 wat af, na een voorzichtige toename na de crisisjaren. Ook zzp’ers waren in 2017 minder tevreden met hun werk en arbeidsomstandigheden dan in de eerdere meting van 2015. Deze daling gaat bij zowel werknemers als zzp’ers samen met meer zelfgerapporteerde serieuze burn-outklachten.

De publicatie, externe link

Be the first to comment on "SCP: iets minder tevredenheid arbeidsomstandigheden, iets meer serieuze burn-outklachten"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*