Geen arbocontract: hogere boete wordt nauwelijks opgelegd

De arbowetswijziging van 2017 kwam er mede omdat contractering van arbodienstverlening terugliep, overigens bij vooral de allerkleinste bedrijven. In 2016 constateerde de Inspectie: “Bij 25% van de bedrijven is niets geregeld of is niet te achterhalen of er een contract is.” Afwezigheid van een contract is nu onmiddellijk en fors beboetbaar. Nergens blijkt verhoging van de pakkans van zulke nalatige werkgevers . “Het achterblijven van de naleving door bedrijven van de stelselverplichtingen arbozorg [zoals contract], brengt het risico van onvoldoende preventie met zich mee”, schrijft staatssecretaris Van Ark op 31 oktober  aan de Tweede Kamer  in een brief over versterking van de  inspectieketen.

Ze kondigt een nadere meerjarenprogrammering 2019-2022 aan en het Jaarplan 2019. Op 15 november brengt ze die stukken uit, ze volstaat in de begeleidende brief met aankondigen van “communicatieactiviteiten onder andere met betrekking tot de RI&E en de preventiemedewerker en dat pro-actief het belang van arbozorg bij interne en externe stakeholders onder de aandacht wordt gebracht.” Dit komt wat vreemd over: het communicatieprogramma over ‘de nieuwe Arbowet’ werd juist afgesloten. De Tweede Kamer start 27 november met behandeling van de SZW-begroting. Zal die dit onbesproken laten? En die allerkleinste bedrijven, zouden die hun opstelling veranderen onder invloed van nieuwe communicatieactiviteiten?

 

Brief Van Ark aan Tweede Kamer 31 oktober over versterking inspectieketen, externe link

Brief Van Ark aan Tweede Kamer 15 november over Jaarplan 2019 en meerjarenprogrammering, externe link

Cijfers RI&E, Inspectie SZW, monitor Arbo in Bedrijf 2016, verschenen 2017

Be the first to comment on "Geen arbocontract: hogere boete wordt nauwelijks opgelegd"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*