Arbeidsgehandicapten en en werkgevers benadeeld ‘vanwege strikte privacy’

No-risk polis onderbenut  UWV deed onderzoek, op verzoek van de SER: in welke mate doen werkgevers een beroep op de no-riskpolis voor werknemers met een zogenaamde arbeidshandicap? De verplichte loondoorbetaling bij ziekte wordt voor deze mensen gecompenseerd met een ZW-uitkering door UWV. Bijvoorbeeld voor ’35-minners’. Voor hoogstens 20% van hun ziektegevallen vraagt de werkgever de compensatie. De publicatie in september toonde verder voor alle doelgroepen tezamen 60% ondergebruik aan: ca. 56.000 gemiste uitkeringen per jaar. Het kan gaan om ZW-uitkeringen van twee jaar! UWV weet geen precieze oorzaak te duiden.

‘Hoe moeilijk kun je het maken?’

Consultant Jaco Koster wijst in een column in Flex Nieuws de strikte privacy als boosdoener aan. De werkgever mag (ZW 38b) de eerste twee maanden van het dienstverband niet vragen aan de werknemer of voor hem een no-riskpolis geldt. Bij ziekmeldingen in die tijd mag het wel, en na die twee maanden ook, beperkt tot de vraag óf deze polis van toepassing is. “Is het antwoord nee, dan moet de werkgever dat aannemen. Bij twijfel (van de werknemer) mag hij het, tegen betaling en met een machtiging, aan UWV vragen. … Tja, hoe moeilijk kun je het maken, wetgever?”

Praktische oplossing

De auteur ziet oplossingen. Hij bepleit eenzelfde register als het doelgroepregister bij het 125.000 banenplan (werknemers en werkzoekenden die onder de Participatiewet vallen). “Of beter nog: maak er één register van. Het kan toch niet zo zijn dat er voor vergelijkbare doelgroepen verschillende privacyregels worden gehanteerd?”

Is zo’n oplossing luchtfietserij? Costers reputatie wijst op het tegendeel. Hij was onder meer UWV-directeur Ziektewet en directeur banenplan.

De column, externe link

Be the first to comment on "Arbeidsgehandicapten en en werkgevers benadeeld ‘vanwege strikte privacy’"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*