MKB-ontzorg-verzekering: wat kun je allemaal doen met 450 miljoen?

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering: stilte bij initatiefnemers

De drie betrokken partijen hebben geen nieuws, na alle tamtam de donderdag voor Kerstmis. Het toen gepresenteerde pakket is vooral: bevestiging van behoud van het bestaande. Een stelselwijziging loondoorbetaling bij ziekte is voor jaren van de baan. Denk aan terugdraaien van werkgeversregie zoals enkele jaren geleden overwogen in de SER, of bedrijfsartsen betaald uit de zorgverzekering, of bedrijfsgezondheidszorg in regionale gezondheidscentra …

Terug naar één jaar?

# De drie partijen, het ministerie, organisaties van werkgevers en van verzekeraars, ze brengen nu geen nieuws. Wel schrijft MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof van zich af. In een persoonlijke column in Tubantia van 15 januari schetst hij het akkoord. Zijn slotalinea: “Hoe tevreden ik er nu ook mee ben … Ik vind nog steeds dat de loonbetalingsplicht voor mkb-bedrijven terug zou moeten naar één jaar.” Daarmee uit hij hetzelfde standpunt als de concurrerende organisatie ONL, van de antipolderaar Biesheuvel, de eervorige voorzitter van MKB-Nld. Ook dit lijkt voorlopig van de baan tenzij verzekeraars zich omzet laten ontnemen …

# In het veld wordt over de verzekering gesproken als vaag, inhoudsloos. “We hebben echter nog twee jaar om de plannen nader te concretiseren.” Daar lijkt een misverstand. Doel is dat verzuimgevallen die ingaan op of na 1 januari 2020 onder deze verzekering vallen. Dat betekent dat verzekeraars per september 2019 hun aanbod klaar moeten hebben. Dat betreft ook het inschakelen van bedrijfsartsen, arbodienstverleners, casemanagers. Kortom, wie het aangaat moet alle zeilen bijzetten om voor de zomer van 2019 een bijdrage te hebben geleverd, z’n positie bepaald te hebben.

Wat kun je allemaal doen met 450 miljoen?

Elke werkgever krijgt eenzelfde korting op sociale premies, zeker € 1000 per werkgever. Dat is dus voordeliger naarmate een werkgever minder werknemers heeft. We hebben het nog even nagevraagd bij de voorlichter van het ministerie. Ja, de 450 miljoen die minister Koolmees hiervoor uittrekt, die wordt elk jaar uitgegeven. Dit als tegemoetkoming aan ‘kleine werkgevers’. Deze generieke maatregel betekent dus geen prikkel voor bedrijven om zich te verzekeren. Het is dus ook geen middel tegen de trend dat de allerkleinste bedrijven afzien van contractering van arbodienstverlening. Dat was nog mede reden voor de arbowetswijziging van juli 2017. Ontbreken van een arbocontract is sindsdien hoger beboetbaar. Inspectie daarop vindt nauwelijks plaats. En het vervolg blijkt nu dat beschikbaar geld niet als prikkel wordt ingezet. Zo lijkt het extra vreemd dat Koolmees, van Ark en voorgangers geen geld hebben voor steun aan sectorale initiatieven arbozorg van sociale partners en arbodienstverleners ….

Wat kun je allemaal doen met 450 miljoen? Bij de KoM weten we het wel, investeren dus!

Be the first to comment on "MKB-ontzorg-verzekering: wat kun je allemaal doen met 450 miljoen?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*