Weinig steun voor rol verzekeringsarts bij toets op re-integratieinspanningen

Over de bedrijfsarts klinkt in de Kamer weer ‘Wie betaalt, bepaalt’

Een agenda met 28 onderwerpen: de Tweede Kamercommissie SZW vergaderde op 13 februari vier uur over de arbeidsmarkt. Dat betrof vooral zorgen over schijnzelfstandigheid, Deliveroo-gedoe en contracting voor vermijden van vast werk. We belichten voor u het gezegde over de mkb-verzuim-ontzorg-verzekering.

CDA-er Heerma had Rutte-II al opgejaagd: zijn partij wilde een collectieve oplossing voor het mkb tegen de problemen door loondoorbetaling bij ziekte. Over de private verzekeringsoplossing nu zette hij de toon: ‘dit helpt voor balans op de arbeidsmarkt’. VVD-er Wiersma was ook positief. D66-er Van Weyenberg en PvdA-er Van Dijk vielen Heerma bij over ‘de goede actie van de polder’. (Terzijde: het betreft juist geen polderoplossing; minister Koolmees maakte afspraken met werkgevers en werknemers afzonderlijk over hun pijnpunten.)

Bedrijfsarts leidend

Van Dijk verwoordde ook zorg over het vervallen van de rol van de UWV-verzekeringsarts bij toetsing van re-integratie: werkgevers beïnvloeden de bedrijfsarts, kan de werknemer corrigeren op diens oordeel? SP-er Van Kent herinnerde aan de voortrekkersrol van zijn partij voor lastenverlichting voor kleine werkgevers. Hij hamerde erop hoe betaling door de werkgever de afhankelijkheid van de bedrijfsarts bepaalt. De verzekeringsarts moet in beider visie de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts borgen.

Ook de FNV had op dit punt een signaal afgegeven, zei minister Koolmees in zijn beantwoording. Hij beklemtoonde: de bedrijfsarts is een onafhankelijke professional, de verzekeringsarts blijft de claimbeoordeling doen. De werkgever die twee jaar adviezen van de bedrijfsarts volgt, heeft zekerheid nodig dat hij niet geconfronteerd wordt met een loonsanctie omdat de verzekeringsarts tot een ander oordeel komt over het medisch deel in de re-integratieinspanningen. ‘Dat knelpunt remt werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen’. Dat is geen nieuws, net zo min als zijn informatie over bevorderen – met 10 miljoen – van eenduidiger oordelen door bedrijfs- en verzekeringsartsen, over monitoren en ander toekomstige vingers aan de pols.

Inzet verzekeringsartsen

Zit er nieuws in wat de bewindsman níet zei? Van Kent vroeg hem in een interruptie over diverse onderwerpen ook nog of dit was ingegeven door een tekort aan verzekeringsartsen. Koolmees reageerde omstandig op die onderwerpen maar zei niets op deze concrete vraag. De orde van de Kamer stond een reactie van Van Kent niet toe. Woensdag 20 februari vergadert de commissie weer, dan is ‘tekort verzekeringsartsen’ een van de 20 agendapunten.

Balans

Het stelsel verandert nauwelijks. De private verzekeringsoplossing krijgt binnen en buiten de coalitie steun. Er is geen wetswijziging voor nodig. Beoordeling door de verzekeringsarts over twee jaar medische actie van de bedrijfsarts, dat is onderwerp van eigen UWV-regels ‘Poortwachter’. Koolmees kan verder.

Vereniging van arbeidsdeskundigen niet achter verzekeringsartsen

De vereniging van arbeidsdeskundigen schreef aan het ministerie van SZW. Ze willen meewerken aan een goede uitvoering van Koolmees’ plannen inzake loondoorbetaling. Enkele opmerkelijke punten:

# De beroepsgroep wil graag eerder ingeschakeld worden. “Ons uitgangspunt is om samen met de bedrijfsarts zo vroeg als mogelijk een helder advies te geven aan werkgever en werkende.”

# “De arbeidsdeskundigen zien het dan ook in het belang van een bestendige lijn voor werkgever én werkende dat zij straks bij vragen en twijfel over de RIV ook de verzekeringsarts kunnen consulteren.” De vereniging steunt niet het verlangen van de (voorzitter van de) verzekeringsartsen tot onverkort behoud van hun huidige betrokkenheid bij de RIV-toets.

# “Om de arbeidsdeskundige van UWV de toets goed te kunnen laten uitvoeren adviseren wij u ook om een RIV-toets voortaan vergezeld te laten gaan van een arbeidsdeskundig actueel onderzoek over de eerste twee ziektejaren.”

Externe link

 

Be the first to comment on "Weinig steun voor rol verzekeringsarts bij toets op re-integratieinspanningen"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*