Verkiezingen Eerste Kamer – dubbelzinnig sociaal-economisch nieuws

De stembusuitslag op 20 maart een schok voor de gevestigde orde? Reden voor een blik op de standpunten van Forum voor Democratie wat betreft ‘arbo en verzuim’. Specifiek daarover heeft FvD niets op haar site. Algemeen sociaal-economisch bepleit het ruim baan voor MKB en ZZP. Baudet en de zijnen willen behoud van een goed vangnet in sociale voorzieningen (maar niet voor immigranten de eerste 10 jaar). “We hoeven het wiel niet zelf opnieuw uit te vinden. Denemarken heeft een systeem met soepele ontslagregels en goede uitkeringen. Het resultaat is een grote arbeidsmobiliteit en hoge werkgelegenheid.”

Werkgeversorganisaties vonden de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) onvoldoende voor flexibel werk. FvD en SGP stemden in de Tweede Kamer als enige met de coalitie vóór de WAB. Minister Koolmees kan de WAB-stemming in de straks nieuw samengestelde Eerste Kamer met meer vertrouwen tegemoet zien.

Standpunt FvD langer doorwerken?

De stijging van AOW- en pensioenleeftijd ligt vast in staande wetgeving. Als de regering of kamerleden geen initiatief nemen, heeft de Eerste Kamer er niks op te schaften. Hoe zouden de verhoudingen liggen als het erop aan komt? FvD meldt als standpunt op haar site-pagina ‘Ouderen & pensioenen’: “Flexibele arbeidsmogelijkheden voor wie dat wil wanneer de AOW-leeftijd is ingegaan.” Geen woord over mensen in ‘zware beroepen’. Wel: “AOW-leeftijd vaststellen op 66 jaar”. Aldus de linker kolom van die pagina.

In de rechter kolom meldt FvD hoe ze in de Tweede Kamer stemde in het laatste grote AOW-debat, “Toekomst pensioenstelsel” van maart 2018. Ze was tégen bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar, tégen terugdraaien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, tégen reserveren van middelen voor eerder stoppen met werken, tégen vervroegde AOW en pensioen voor lagere inkomensgroepen. Ze was vóór niet een-op-een met de levensverwachting verhogen van de AOW-leeftijd, vóór verlagen van de AOW-leeftijd, en vóór maatregelen voor pensioenopbouw voor de circa 5% werknemers die nog geen pensioen opbouwen. Toelichting ontbreekt op de site, bij de stemmingen gaf FvD geen stemverklaring waarom het soms wel, en soms niet SP en 50-plus volgde. Politiek correct samengevat: een helder standpunt over langer doorwerken is nog onduidelijk bij de – per 12 juni – grootste partij in de Eerste Kamer.

Langer doorwerken blijft omstreden

CNV, FNV en VCP werken inmiddels aan verdere pensioenacties, op 29 mei, en op grotere schaal, als het kabinet niet op de bondseisen ingaat. Trouw van 25 maart citeert CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden: “Het kabinet denkt misschien dat wij even een kunstje opvoerden met de protestactie van vorige week. En dat we daarna gewoon braaf naar de onderhandelingstafel terugkomen. Maar dat heeft hij [minister Koolmees] dan niet goed begrepen.” De krant schrijft: de vakbeweging .. “heeft ineens de politieke wind in de rug nu het kabinet haar meerderheid in de Eerste Kamer kwijt is.” Dit omdat de PvdA – een nieuw standpunt – de AOW-leeftijd minder snel wil laten stijgen. Heeft de regering straks misschien FvD of SGP nodig? Langer doorwerken blijft politiek spannend.

We schreven het hier vaker: de arbosector kan het verschil maken voor langer doorwerken. De situatie blijft voor haar spannend. ‘Zestig-plus’ werknemers kunnen zich nu moeilijk bemoedigd voelen tot doorwerken. Werkgevers, bedrijfsartsen en andere arboprofessionals: zij staan voor de opgave van een gezond loopbaaneinde voor oudere werknemers.

 

Externe links: https://forumvoordemocratie.nl/standpunten

FvD “AOW-leeftijd vaststellen op 66 jaar” en stemmen in maart 2018; 25-3-19: https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/ouderen-pensioenen

 

Be the first to comment on "Verkiezingen Eerste Kamer – dubbelzinnig sociaal-economisch nieuws"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*