Autonomie en zelfsturing gewaardeerd in thuiszorg

De ArboBalans 2018 agendeerde dat werknemers minder te zeggen hebben over hun (vele) werk. Een proefschrift illustreert de positieve impact van autonomie. Zorgverleners die meer autonomie ervaren zijn minder geneigd te denken dat ze hun werk niet kunnen voortzetten tot het pensioen. Dat blijkt onder meer geassocieerd met waardering van de kant van hun directie.

 

Erica Maurits is arbeidsmarktonderzoeker bij UWV. Ze promoveerde begin april aan de Universiteit Utrecht. Naast literatuurstudie bevat haar proefschrift data van gestructureerde vragenlijsten. Die zijn ingevuld door enkele honderden verpleegkundigen en verzorgenden, werkzaam in Nederlandse thuiszorgorganisaties, via het Nivel Panel Verpleging & Verzorging.

Verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg die meer autonomie ervaren, vinden hun werk aantrekkelijker dan collega’s die minder autonomie ervaren. Ze zijn meer bevlogen en minder geneigd om een beroep buiten de gezondheidszorg te overwegen. Het Nivel-nieuwsbericht meldt: “Het proefschrift van Maurits laat bovendien zien dat verpleegkundigen graag zelf beslissen over de inhoud van de zorg, dat zij vrijheid willen hebben om het werk naar eigen inzicht in te delen en dat zij graag in zelfsturende teams werken.”

De auteur wijst op de betekenis voor werving en behoud van personeel in de zorg. Maurits’ verwoording over zelfsturende teams is terughoudender dan het nieuwsbericht. Ze schrijft dat “… het werken in een zelfsturend team, dat waarschijnlijk bijdraagt aan de organisatorische autonomie van zorgverleners, positief samenhangt met werktevredenheid, deels doordat zorgverleners in zelfsturende teams [van de drie dimensies van autonomie] meer autonomie ervaren over de zorg voor cliënten.”

Dit is intrigerend voor de arbosector. Die meent meer en vooral langdurig ziekteverzuim te zien bij leden van zulke teams. Helaas behartigt het proefschrift niets over arbeidsverzuim. Dat neemt niet weg: de publicatie bevat zinvolle informatie voor arbodienstverleners werkzaam in de thuiszorg.

Externe link:

https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Proefschrift_Erica_Maurits.pdf

Be the first to comment on "Autonomie en zelfsturing gewaardeerd in thuiszorg"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*