‘Data bedreigen sociale zekerheid’

Verzekeraars en arbodiensten kunnen met data professionals aansturen, aldus bezorgde beroepsbeoefenaren. Dat wordt nu gevoed: de directeur van het Centraal Planbureau liet zich interviewen door NRC.

Big data hebben de toekomst, heet het. Er zijn ook zorgen. De komende MKB verzuim-ontzorg-verzekering verontrustte bijvoorbeeld diverse bedrijfsartsen opnieuw. De vele gegevens maken algoritmes mogelijk die hun interventies aansturen zo niet afdwingen. Arbodiensten bekijken zulke mogelijkheden al. Dergelijke zorgen krijgen nu een nieuwe impuls vanuit een onverwachte hoek: de directeur van het Centraal Planbureau. Laura van Geest doet en passant ook nog uitspraken met actueel politiek belang.

‘Mensen laten zoveel achter op internet. Verzekeraars stappen in die bubbel’.

Dat is de kop in de digitale uitgave van de kwaliteitskrant van 12 juli. De foto boven dit KoM-nieuwsbericht is van de papieren uitgave. De introductietekst: “Verzekeraars kennen klanten en risico’s door data-analyse steeds beter. Dat zet de sociale zekerheid onder druk.” Veel mensen zetten gegevens op internet, zoals over fitness als hobby of een tijdelijk probleem in gezondheid. Zulke data kunnen verzekeraars gebruiken voor gericht (juist niet) promoten van hun producten of premiestelling. De digitaliseringsgolf kan volgens Van Geest “.. het evenwicht in de sociale zekerheid tussen de overheid en de private verzekeraars verstoren.” Ze beschouwt het als serieus te overwegen optie dat de overheid verzekeringen aanbiedt aan zzp’ers voor wie het private aanbod te duur is.

In de VS investeren Google en Amazon al in de verzekeringsmarkt. Van Geest benadrukt dat nu het Nederlandse Verbond van Verzekeraars let op te grote verschillen in premies voor groepen mensen. Maar is dat houdbaar?

Politiek actueel

De meeste Mkb-ers verzekeren het risico van loondoorbetaling bij ziekte. Van Geest: “.. naarmate verzekeraars meer weten over het personeelsbestand van mkb’ers, kunnen ze zien of het personeel riskant gedrag vertoont of riskante kenmerken heeft, bijvoorbeeld ouder is. Dan kunnen ze hogere premies vragen. Op een gegeven moment zijn die premies zo hoog dat bedrijven die niet kunnen betalen.”

De huidige private markt voor zzp-verzekeringen wat betreft ziekte en arbeidsongeschiktheid? Die functioneert niet goed, daarmee meldt Van Geest niets nieuws. Het pensioenakkoord omvat een verplichte AO-verzekering voor zzp’ers. NRC schrijft: “Van Geest betwijfelt of dat lukt met private verzekeraars.”

De directeuren van de planbureaus hebben een ‘status aparte’ in de Haagse ambtenarij. Ze mogen zich wel eens laten interviewen. Afstemmen met de politieke baas is gebruikelijk. De suggestie ontstaat dat Van Geest een ballonnetje van het kabinet oplaat over de rol van verzekeraars …

Een KoMplottheorie? 😉

“NRC bereikt hoogopgeleide en kapitaalkrachtige lezers.” Dat schrijft de krant zelf over haar advertentie-aanbod. Op die pagina biedt ze ook “NRC Branded Content” aan. Waarschijnlijk heeft NRC in haar data ontdekt dat verzekeraars abonnee zijn. Verlokt de uitgever hen tot Branded Content? Laat de redactie zich voor de kar van de advertentie-afdeling spannen? Of roepen Van Geests opvattingen geen verzet op in  de verzekeringswereld? Het digitale AM:WEB voor professionals in die branche geeft haar betoog neutraal weer. Wij van de KoM, we voorzien dat we deze zomer weinig tijd hebben om komkommernieuws te signaleren.

Het complete interview: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/11/data-bedreigen-sociale-zekerheid-a3966874

Be the first to comment on "‘Data bedreigen sociale zekerheid’"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*