‘Slechts een derde houdt zich aan de Arbowet’

Enkele media publiceerden, op basis van informatie van de Inspectie SZW: twee derde van de werkgevers voldoet aan geen énkele arbobepaling. Dat klopt niet, het is eenvoudig te weerleggen, maar de Inspectie zelf doet dat niet …

Media schrijven onzorgvuldig, wat doet de Inspectie?

Enkele jaren geleden constateerde de Inspectie: werkgevers die verplichtingen inzake arbozorg nakomen, voldoen vaker óók aan de concrete materiële verplichtingen inzake risico’s (wat overigens geen bewezen causale relatie is). Daarom focust de dienst op het verplichte zorgsysteem en geeft ze nieuwsberichten daarover. De essentie van haar recente cijfers is als volgt. Een werkgever heeft z’n zorgsystematiek redelijk op orde als hij voldoet aan de algemene zorgverplichtingen: hebben van een RI&E, arbocontract, bedrijfshulpverlening en preventiemedewerker. Daaraan voldoet een derde van de werkgevers, vooral grotere. Onder meer nu.nl maakte daarvan: twee derde voldoet aan geen énkele arbobepaling; dus ook  niet aan concrete materiële verplichtingen. Op LinkedIn waren er zorgen over de stand van ‘arbo’ in Nederland. Anderen vroegen zich af of het ging om mineure zaken. “Op de stoep fietsen mag ook niet. Graag enige relativering bij deze oneliner”, over de twee derde die nergens aan zou voldoen.

Informatie over arbeidsomstandigheden

In internationale enquêtes blijken werknemers in Nederland uiterst content met hun arbeidsomstandigheden. Cijfers van de Inspectie SZW geven ook geen reden voor gesomber. Blijkens het jaarverslag deed de dienst in 2018 arbo-inspecties bij 8232 arbeidsorganisaties. Bij 57% startte ze een handhavingstraject, meestal het geven van een waarschuwing. Bij vier op de vijf daarvan bleek later (zoals in herinspectie) de situatie zo (verbeterd) dat de handhaving -bijvoorbeeld met een boete- niet werd doorgezet.

Er waren 2145 van de inspecties ingegeven door een arbeidsongeval. Laten we aannemen dat een op de vier daarvan leidt tot doorgezette handhaving. Dan is te berekenen dat bij de 6087 overige inspecties een op de dertien keer sprake is van doorgezette handhaving. Dat geeft niet het beeld dat twee op de drie werkgevers volstrekt nalatig is.

Het jaarverslag meldt: “In 2018 heeft de Inspectie 2.035 boetebeschikkingen verzonden.” Dat suggereert dat de Inspectie niet jaagt op ‘fietsen op de stoep’. Nergens wordt echter duidelijk welk deel van de beschikkingen betrekking heeft op arbo- of andere regelgeving.

Meer over dit alles in de KoM-nieuwsbrief van maandag 29 juli 2019, voor KoM-leden. Meer weten? Word lid van de KoM: klik.

Mijn conclusie?

Het overgrote deel van de werknemers in Nederland gaat fluitend naar het werk. Ondanks gunstige internationale enquêtes kunnen de arbeidsomstandigheden beter. Dat laatste is een punt waarop de Inspectie, terecht, steeds ook hamert. Haar cijfers weerspreken gesomber. Maar de dienst laat na haar cijfers zo volledig te presenteren, dat ze aansluit bij de hoofduitkomst van de enquêtes: de over het algemeen gunstige situatie bij ons in Nederland. Dat geeft voer voor misverstanden, voor energieverspilling op LinkedIn, voor populistische praatjes over de verantwoordelijken. Natuurlijk sluit ik positief af: het geeft ook voer voor mijn wijze van journalistiek.

Ton van Oostrum

 

De verontrusting of verwarring op LinkedIn:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6557396943948038144/?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A(activity%3A6556860453618794497%2C6557396750762590208)

Jaarverslag Inspectie SZW 2018:

https://www.inspectieszw.nl/jaarverslag-2018

Be the first to comment on "‘Slechts een derde houdt zich aan de Arbowet’"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*