‘Bedrijfsartsen geen tijd voor beroepsziekten’

De nieuwste monitor van de Inspectie SZW gaf aanleiding tot vreemde uitingen in de pers. In het vorige nieuwsbericht weerlegden we de boodschap over werkgevers: ‘Slechts een derde houdt zich aan de Arbowet’. Inmiddels laat dagblad Trouw zich ook niet onbetuigd.

In het samenvattend rappport van de monitor komt het woord beroepsziekte niet voor. De bijlage, het tabellenboek bevat 161 pagina’s, ruim 60 figuren geven kerncijfers. Verder zijn er ruim 100 overzichtstabellen over arbobeleid, risico’s en risicogroepen. Tot slot is er de tabel met ruim 50 pagina’s antwoorden/waarnemingen op alle honderden onderzochte onderwerpen. De enige twee punten over beroepsziekten zijn in dit alles: (1) bij 24% van de werkgevers met een arbocontract vermeldt dat volgens de inspecteur tijd voor de bedrijfsarts voor onderzoeken en melden van beroepsziekten; (2) bij 2% is dat stukje dienstverlening ook afgenomen.

‘Slechts één op de vier’

Trouw opent op 29 juli een artikel met: “Slechts één op de vier bedrijfsartsen krijgt volgens zijn contract met de werkgever tijd om arbeidsomstandigheden te onderzoeken of melding van ziekte te maken. Dat blijkt uit een bijlage van het tweejaarlijkse rapport ‘Arbo in Bedrijf’, dat de Inspectie SZW uitbracht.” Pas verderop wordt duidelijk dat het om een op de vier werkgevers gaat die deze taak voor bedrijfsartsen expliciet noemen in het contract. De auteur graaft toch nog dieper, en nuanceert. Een woordvoerder van de Inspectie meldt in de krant: “Wij checkten alleen of het in het contract stond, niet of het al dan niet uitgevoerd wordt”. Trouw laat NVAB-voorzitter Gertjan Beens aan het woord: dit betekent “.. niet dat driekwart van de bedrijfsartsen geen tijd krijgt om onderzoek te verrichten op de werkvloer”, want er zijn vele soorten contracten en facturering. “Volgens Beens behoort zulk onderzoek tot de kerntaak van de bedrijfsarts.”

Komkommersores?

Zo lijkt ook het gedegen Trouw in dit geval arbo-komkommer-nieuws te maken. Hoe dan ook, de publicatie onderstreept: bij beroepsziekten zitten de beroepsbeoefenaren bij voorbaat in het defensief.

 

Monitor Arbo in bedrijf 2018, Inspectie SZW: https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2019/07/16/arbo-in-bedrijf-2018

 

1 Comment on "‘Bedrijfsartsen geen tijd voor beroepsziekten’"

  1. Jaarlijks worden er in Nederland ruim 20.000 beroepsziekten geconstateerd en sterven daar 4.000 Nederlanders aan. Dat zijn schokkende cijfers.
    Dat al jaren de helft van de bedrijfsartsen nooit een beroepsziekte constateert, is in dit licht heel zorgelijk.
    Daar zou de discussie over moeten gaan, niet over komkommernieuws.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*