Loondoorbetaling terug naar zes weken?

De titel “Wetboek van Werk 2025” klinkt al bijna als staande wetgeving. Een expertgroep van vijf hoogleraren en drie andere experts arbeidsrecht (advocaten / juristen) bepleit nieuw arbeidsrecht en sociale zekerheid, tegen de tweedeling op de arbeidsmarkt. Ze willen de loondoorbetaling bij ziekte beperken tot zes weken. Bij tenminste 25% arbeidsongeschiktheid daarna verzorgt een (kennelijk verplichte) “collectieve private verzekering” betaling tot ten hoogste 100% minimumloon. Voor werknemers is aanvulling mogelijk door de werknemersverzekeringen ZW/WIA. Re-integratie verloopt via de regionale Werkhub, “een knooppunt in een (ster)netwerk” van alle partijen. Tenslotte wil het achttal een algemene volksverzekering voor arbeidsongeschiktheid. Hier vindt u een overzicht van teksten uit deze publicatie wat betreft ziekte en arbeidsongeschiktheid van werkenden.

Download: KoM Wetboek van Werk teksten ziekte en arbeidsongeschiktheid

Er komt ongetwijfeld veel discussie over dit ‘Wetboek’. Vanuit de ervaringen van KoM-leden valt er nogal op te merken over de ideeën wat betreft ziekte en arbeidsongeschiktheid. De KoM-nieuwsbrief van maandag 19 augustus gaat daar op in. Meer weten? Word lid van de KoM, link PM

Be the first to comment on "Loondoorbetaling terug naar zes weken?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*