Loondoorbetaling terug naar zes weken? 

Nederland kent grote verschillen in bescherming en rechtszekerheid tussen ‘vast’ en  ‘flex’ werk. Dat roept terecht zorgen op. De Commissie “Regulering van Werk” – ingesteld door het kabinet – spreekt van een nieuwe sociale kwestie, vergelijkbaar met die van eind 19e eeuw. Ze wil discussie over een breed, universeel fundament voor bescherming van alle werkenden zoals bij arbeidsongeschiktheid of ouderdom. Daarnaast verscheen het “Wetboek van Werk 2025”, een concept door een expertgroep van twee verenigingen voor arbeidsrecht: een pleidooi c.q. al concreter uitgewerkt alternatief, tegen tweedeling op de arbeidsmarkt. De groep wil de loondoorbetaling bij ziekte beperken tot zes weken. In de nieuwsbrieven informeerden we hier al over.

We hebben als KoM een reactie geleverd: “Vertrouwen en verantwoordelijkheid wérken”.

Wij zien als risico van een ‘universeel fundament van sociale zekerheid’ dat het uitlokt dat werkgevers en werknemers verantwoordelijkheden meer bij de overheid leggen. Nederland kent een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, met deskundige ondersteuning, wat onmiskenbaar goede resultaten geeft. Immers, bij ziekmelding stopt in Nederland de arbeidsverhouding niet. Regie van de werkgever over verzuim en integraal advies van de bedrijfsarts zijn elementen die Nederland een land maken waar vertrouwen en verantwoordelijkheid wérken. Lees het volledige document, download: 190911 KoM – Vertrouwen en verantwoordelijkheid werken

Leave a comment

Your email address will not be published.


*