Wat werkt voor mensen met een WGA-uitkering?

Welke interventie werkt? Een issue voor bedrijfsartsen, net zo voor álle beroepsbeoefenaren. Te vaak ontbreekt nog wetenschappelijke onderbouwing voor het handelen. Wat betreft activering en re-integratie van mensen met een WGA-uitkering kondigde minister Koolmees in maart een grootschalig onafhankelijk onderzoek aan. Drie aselect samengestelde groepen van elk circa 6000 WGA-instromers krijgen varianten van dienstverlening van UWV. Daaronder is een controlegroep die geen startgesprek en geen verdere ondersteuning krijgt aangeboden. UWV informeert hen daarover met een brief. Daarin staat ook dat ze desgevraagd de reguliere ondersteuning bij werkhervatting kunnen krijgen. Wie dat aanneemt, valt buiten de controlegroep. Wie dat niet doet, krijgt na afloop van het onderzoek, of eerder indien gewenst, alsnog ondersteuning aangeboden voor zoeken naar passend werk.

 ‘Proefkonijnen’

Het CNV had stevige bezwaren, en herhaalt die nu naar aanleiding van de start van het experiment per 1 oktober. Haar nieuwsbericht: “Schokkend dat het kabinet haar onzalige experiment, om arbeidsongeschikten in te zetten als proefkonijn, toch doorzet. .. het gaat om een kwetsbare groep mensen die langdurig ziek of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is. Daar moet je niet mee experimenteren.”

Belangrijk

Het CNV heeft een punt. De bewindspersoon ook: “We komen van een situatie waarin de dienstverlening aan mensen met een WGA-uitkering onder druk stond, mede door budgettaire taakstellingen. Met het regeerakkoord is ruimte ontstaan voor meer persoonlijke dienstverlening.” Koolmees hamert op de behoefte aan bewezen effectiviteit om goed onderbouwde keuzes maken.

De mensen worden drie jaar gevolgd, en krijgen regelmatig vragenlijsten te beantwoorden. De eindresultaten zijn er op zijn vroegst eind 2024. “Goed onderzoek heeft tijd nodig”, aldus de minister.

 Spannende resultaten, al op korte termijn

Hij meldt wel een mid-term review in 2021 voor een eerste inzicht.

Dan kunnen we weten of mensen in grote getale zich neerleggen bij drie jaar zonder dienstverlening van UWV. Waarmee een stuk onderzoekskwaliteit gediend is. Het CNV ziet het anders: “Na drie jaar kan het echter al te laat zijn en komen duizenden mensen nooit meer aan het werk, als gevolg van een kortzichtig kabinetsexperiment. We roepen onze leden die in deze groep vallen op om zich bij ons te melden zodat we hen kunnen helpen om alsnog de weg naar de UWV-dienstverlening te vinden.”

(Aanvulling d.d. 16 oktober:) Meer zorgpunten

Blogger-hoogleraar Pierre Koning voorziet problemen vanwege de context waarin UWV opereert. Het regeerakkoord van Rutte-III mikt op werkhervatting van volledig tijdelijk arbeidsongeschikten. Die zogenoemde “WGA 80-100 groep” staat voor zo’n twee derde van de jaarlijkse WGA-instroom. Hun kans op werkhervatting is uiterst klein. Mochten deze mensen – door UWV-dienstverlening of anderszins – toch (deels) aan het werk komen, lopen ze het risico van inkomensachteruitgang bij weer verlies van hun baan. “Deze perverse prikkel is de grote olifant in de kamer die genoegzaam genegeerd wordt in de huidige plannen.”

 

Aanvulling 16 oktober, artikel Pierre Koning: https://www.sociaalweb.nl/blogs/wga-experimenten-met-een-olifant-in-de-kamer

SZW nieuws, waarin link naar brieven minister Koolmees:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/01/wga-onderzoek

CNV:

https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/cnv-schokkend-dat-kabinet-arbeidsongeschikten-inzet-als-proefkonijn/

Be the first to comment on "Wat werkt voor mensen met een WGA-uitkering?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*