Naleving RI&E-plicht is politieke issue geworden

Het kabinet moet werkgevers actief stimuleren om de RI&E-plicht na te komen. Bijna alle leden van de Tweede Kamer stemden voor die motie. Immers, ‘25 jaar na de invoering van de RI&E-plicht voldoet nog niet de helft hieraan’. Voor de arboprofessionals wordt dit nogal een dingetje.

Het aandeel werkgevers met een RI&E is significant gestegen, van 45% in 2016 naar 49% in 2018. Omdat vooral grotere zo’n document hebben, komt het aandeel werknemers in arbeidsorganisaties met een RI&E uit op 82%.

100% naleving zou moeten …

Staatssecretaris Van Ark kwam 5 september onder vuur te liggen in de Commissie voor SZW van de Tweede Kamer. 100% naleving zou de norm moeten zijn, maar ze wilde geen harde grenzen of doelen stellen. Kamerleden Van Kent (SP) en Van Dijk (PvdA) pakten dat op. Een motie van hen kreeg op 1 oktober de instemming van 127 (!) Kamerleden. Alleen PVV en SGP stemden tegen. Essentie van de motie: “De Kamer, .. constaterende, dat 25 jaar na de invoering van die [RI&E-]plicht nog niet de helft van de bedrijven hieraan voldoet, verzoekt de regering, werkgevers actief te stimuleren om de RI&E-plicht na te komen, waaronder het experimenteren met administratieve handhaving door de Inspectie SZW, deze maatregelen te monitoren en de Kamer eind 2021 te informeren over de effecten ..”. Staatssecretaris Van Ark zit er echt aan vast om eind 2021 vooruitgang te tonen. Dat is nogal een opgave: de cijfers stegen en daalden de afgelopen jaren, de recente toename is vooralsnog uniek.

Administratieve handhaving’

Waarschijnlijk gaat dit om het volgende. Bij uitvoering van haar monitor bleek het effectief als de Inspectie werkgevers ruim vóór het monitorbezoek aanschreef met de vraag alvast documenten zoals de RI&E bij de hand te hebben. Daarop kregen arbodiensten en professionals van werkgevers verzoeken om gauw ‘even een RI&E-tje te maken’. ‘Administratieve handhaving’, d.i. aanschrijven door de Inspectie brengt mogelijk opnieuw zulke vraag aan professionals. Zo’n opdracht-van-werkgevers-met-tegenzin, zien ze dat als kans?

 

De met 127 stemmen aangenomen motie:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z18053&did=2019D37533

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*