Vertrouwenspersoon: laat je zien! – aldus onderzoek

Het belang van een sociaal veilige werkomgeving kan niet genoeg benadrukt worden. Staatssecretaris Van Ark trekt daar aan, in het bredere thema psychosociale arbeidsbelasting (PSA), met een rolverdeling overheid – arbeidsorganisaties. Ze schrijft de Tweede Kamer: Ik werk “.. aan maatregelen op het gebied van PSA waarmee werkgevers en werknemers beter in staat zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen.”

Ze behartigt in die brief:

  • burn-outklachten, er loopt onderzoek, eind 2019 tussenresultaten, eind 2020 volledige
  • een gedragscode ongewenste omgangsvormen, 1e kwartaal 2020 gereed
  • toezicht op werkgeversbeleid tegen PSA, pilot Inspectie startte in april, werving voor nog zeven van de tien beoogde deelnemende organisaties vindt nu plaats.

De bewindspersoon biedt ook nog nieuws en iets concreets. Er is voor het eerst geenquêteerd. Zes op de tien werknemers geven aan de mogelijkheid te hebben om een vertrouwenspersoon te raadplegen. Van Ark zet in op voorlichting en professionalisering van de vertrouwenspersoon. Ze liet onderzoek doen, waaruit onder meer het belang blijkt van een goede positionering: een taak voor werkgevers, maar ook vertrouwenspersonen zelf staan ervoor zich zichtbaar te maken. Verder publiceert ze een “Leidraad voor het positioneren en het functioneren van vertrouwenspersonen ongewenste vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het werk”.

De brief psychosociale arbeidsbelasting van de staatssecretaris:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2019/10/18/kamerbrief-psychosociale-arbeidsbelasting%5B2%5D

De bijlage, het onderzoek inzake vertrouwenspersonen:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/rapporten/2019/10/18/rapport-focusgroepenonderzoek-definitief

De bijlage, de leidraad voor vertrouwenspersonen, ontbreekt vooralsnog. Vergissing?

Illustratie: cover van het onderzoeksrapport

Be the first to comment on "Vertrouwenspersoon: laat je zien! – aldus onderzoek"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*