Voldoet maatschappelijk verantwoord argumenteren?

Vijftig jaar geleden kreeg Jan Tinbergen de Nobelprijs voor de economie. Zijn visie werkt nog steeds: de trits van cijfers via gedeelde analyse naar advies is een vast onderdeel van het Nederlandse bestuursmodel. Ook in een tijd van fragmentatie en nepnieuws is het belangrijk compromissen te kunnen sluiten. De basis daarvoor zijn onafhankelijk vastgestelde feiten en onderschreven analysemethoden.

Sociaal stelsel komt op de schop

Nederland staat voor grote sociaal-economische opgaven: de uitwerking van het pensioenakkoord, de incorporatie van zzp’ers en andere flexwerkers in een robuuster sociaal stelsel. De gewenste veranderingen in sociale zekerheid betekenen risico’s voor de productieve arbeidsverhouding van werkgever en werknemer zoals die nu blijkt uit beheersing van het ziekteverzuim. De opgaven vragen onderbouwing, cijfers, analyses, wetenschappelijke inzichten. Krijgen de mensen die deze samenstellen, het gelijk van de mensen met hun megafoon op het Malieveld?

Hoe blijft de erfenis van Tinbergen vitaal en effectief? De SER hield een conferentie, het economenblad ESB deed verslag. Enkele indrukken:

  • SER-voorzitter Hamer pleit voor ‘maatschappelijk verantwoord argumenteren’. Deelnemers aan het maatschappelijk debat horen meningen niet als feiten te presenteren of feiten niet als meningen af te doen.
  • SCP-directeur Putters wil bijvoorbeeld nadrukkelijk ‘het burger­perspectief’ laten meewegen in de besluitvorming. Niet alleen via de stembus, maar ook tussentijds. “Nu ligt het vaak als een verwarrend fenomeen op tafel.”

Voldoet moreel appèl?

Is er meer nodig? Is er echt een probleem is in de manier waarop we in Nederland beslissen? ESB publiceert in februari een dossier. Wie wil kan daaraan bijdragen.

 

Illustratie van site Tinbergen Today

Aankondiging SER, Tinbergen-conferentie over draagvlak in een gefragmenteerde samenleving

https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/tinbergen-conferentie

ESB-verslag en oproep tot bijdrage

https://esb.nu/esb/20055937/verstandig-beleid-in-tijden-van-nepnieuws-en-afbrokkelend-draagvlak

Be the first to comment on "Voldoet maatschappelijk verantwoord argumenteren?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*