Koninklijke aandacht voor verbeterplan

“We hebben van iets heel negatiefs iets heel positiefs gemaakt”, zegt Karien van der Loo bij Omroep Brabant. Haar man Toon en een collega kwamen om bij een arbeidsongeval in 2014. Karien zette zich er voor in dat het bedrijf ervan zou leren. Met succes, er startte een meerjarig veiligheidsverbeterplan. Koning Willem-Alexander kwam 17 december 2019 het resultaat bekijken.

De website van het Koninklijk Huis beschrijft hoe het bezoek in het teken stond van veiligheidsbeleid en veiligheidscultuur op de werkvloer. “De keuzes en ervaringen van de nabestaanden zijn voor de Inspectie SZW een inspiratiebron geweest om een project op te zetten over de cultuur van gezond en veilig werken.”

De koning en Karien bezochten ook de plek van het ongeluk. “Het was een heel emotioneel moment om daar weer te zijn, maar het hoort er wel bij vandaag om daar even bij stil te staan”, aldus Karien.

Zij en vele anderen zetten zich in als vrijwilliger bij de stichting Arbeidsongevallen. Karien en haar zwager publiceerden midden november 2017 het boek “Toon – De impact van een dodelijk arbeidsongeval”.

Wetsvoorstel verbeterplan?

Het nieuwsbericht van Omroep Brabant besluit: “Karien kijkt terug op een prachtig bezoek van de koning, maar toch is ze nog niet klaar met hem. Er wordt namelijk gewerkt aan een wetsvoorstel waarin het voor bedrijven verplicht wordt gesteld om na een ongeval een veiligheidsplan in te voeren. “We willen dat hij daar zijn handtekening onder zet en dan is het de wet. Ik denk dat dat een kwestie van tijd is”, besluit ze.” Op haar LinkedIn pagina meldt Karien dat ze met anderen de Koning een boek heeft aangeboden; tekst daarin “Wilt u ons bellen als U de handtekening onder de wet zet!!”, met telefoonnummer erbij.

Hier past een aantal kanttekeningen.

Aan CDA-Kamerlid Heersma komt de eer toe de kwestie van ‘verbeterplan na arbeidsongeval’ op de politieke agenda te hebben gezet. Hij noemde en roemde het boek van Karien in de Kamercommissie eind november 2017. Hij had erin gelezen dat volgens de nabestaanden de Inspectie binnen de wet geen mogelijkheden zou hebben voor in de hand werken van een cultuuromslag, een gestage verbeteractie. Hij suggereerde toen en bij volgende gelegenheden: bezie hoe de Inspectie SZW naast het opleggen van boetes, ook de mogelijkheid kan krijgen om veiligheidsverbeterplannen op te leggen aan bedrijven. Daarin werd hij een maand later ruim gesteund in een motie van CDA en VVD.

Hoe staat het daar nu mee? Voor zover we weten is er nergens sprake van zo’n wetsvoorstel. Wel blijken er ‘omtrekkende bewegingen’. In ons nieuwsbericht van 23 november, over het Jaarplan 2020 van de Inspectie signaleerden we het volgende.

  • Staatssecretaris van Ark schrijft in haar aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer: er “.. is ook ruimte voor het opstellen van verbeterrapportages door bedrijven, waarmee de inspectie invulling geeft aan de motie ..”.
  • De Inspectie zelf lijkt in het eigen plan nog meer terughoudend: ze beperkt de mogelijkheid van verbeterrapportages tot “een specifieke groep werkgevers”.

Bij het bezoek van de Koning en het contact met de weduwe waren ook staatssecretaris Van Ark en Inspecteur-generaal Kuiper van SZW. Kennelijk is het onderwerp ‘wetsvoorstel verbeterplan’ niet aan de orde gekomen. Jammer, het had een interessante uitwisseling kunnen zijn.

Rol arboprofessional

In eerdere nieuwsberichten meldden we dat politici en Inspectie bij gewenste verbeteringen de rol van de arbodienstverlening niet tussen de oren hebben. Dat zien we ook nu weer. Het slotgesprek van de Koning en staatssecretaris ging over “.. de veiligheidscultuur bij bedrijven en over de rol van de Inspectie SZW [, dit] met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vakbonden en brancheorganisaties”, aldus de site van het Koninklijk Huis. Ook jammer. Hoe dan ook, gedreven arboprofessionals blijven zich ernstige arbeidsongevallen aantrekken. Immers, arbeidsongevallen duiden meestal ook op de noodzaak dat de deskundigen de impact van hun advisering verbeteren.

Ton van Oostrum

Bronnen:

Illustratie boven bericht LinkedIn pagina Karien van der Loo; in bericht, Koning bij gedenkplek, Dagblad De Stem

Leave a comment

Your email address will not be published.


*