Leren van beroepsziekten?

Het ministerie van SZW blijft inzetten op betere aanpak van beroepsziekten. Aan de stapel rapporten is er nu een toegevoegd van het RIVM. Dat onderhoudt de zogeheten Storybuilder, dat achterliggende oorzaken van ernstige arbeidsongevallen in kaart brengt. Nogal eens blijken gebreken in bedrijfsbeleid en -organisatie verantwoordelijk voor (een keten gebeurtenissen uitlopend op) ernstig letsel of zelfs fatale afloop. SZW vroeg of zo’n onderzoeksmodel ook te gebruiken is inzake beroepsziekten. Het RIVM ziet in beginsel mogelijkheden na verkenning van 20 dossiers van het FNV Bureau Beroepsziekten. Toekomstige aandachtspunten zijn nog validering van de werkwijze, bespreking met praktijkprofessionals, aanvullende informatiebronnen e.a. Aanbevolen wordt de kennis uit deze verkenning te toetsen bij professionals uit de praktijk.

Het RIVM is hiermee voorlopig weer van de straat. Ik, Ton van Oostrum, ben bezorgd over het vervolg. De Storybuilder arbeidsongevallen bouwt op dossiers van onderzoek door de Inspectie SZW. Het bleek tijdrovend en kostbaar om die vertrouwelijke informatie (immers, vaak processen-verbaal) geanonimiseerd maar bruikbaar in de database op te nemen. Te betwijfelen is of er overeenkomstige dossiers zijn van gevallen van beroepsziekten. De vertrouwelijke medische informatie rond beroepsziekten verwerken zal complex zijn, alleen al omdat bedrijfsartsen en andere betrokkenen moeilijk te disciplineren zijn tot één stramien van dossiervorming. Het eerste brede rapport over de opbrengst van Storybuilder over 20.000 ernstige arbeidsongevallen in 13 jaar, kostte per saldo miljoenen, en leverde een zéér bescheiden toevoeging aan bestaande kennis voor preventie. Zie daar alvast mijn bijdrage aan het toetsen bij professionals uit de praktijk.

Link naar RIVM:

Verkenning bruikbaarheid model Storybuilder voor beroepsziekten: externe link

Storybuilder over 20.000 ernstige arbeidsongevallen: externe link

 

1 Comment on "Leren van beroepsziekten?"

 1. Waar het in de kern bij de ‘Storybuilder aanpak’ omgaat is ‘de structuur’achter de beroepsziekte en/of arbeidsongeval te (kunnen) doorgronden.

  Het RIVM probeert het op meta niveau – of dat gaat werken is inderdaad de terechte vraag van van Oostrum.

  Maar het kan ook veel praktischer. Zeg maar op een meer ‘door-de-weekse aanpak.’Deze staat fraai beschreven in boek Beroepsziekten voorkomen – onder redactie van Oosthuizen, van Alphen en van der Meer – de Pater.

  Neem casus/probleem /knelpunt en probeer deze aan de hand van een vast format/patroon te beschrijven
  1. wat is de vraag, het probleem
  2. hoe ziet de werksituatie eruit
  3. wat is/was de aanpak
  4. wat de bevindingen
  5. eindconclusies
  6. welke verbetermaatregelen worden voorgesteld
  7. evaluatie – alles overziend

  In het boek ‘Beroepsziekten voorkomen’ zijn zo’n 55 probleem situaties beschreven en geduid.Bijvoorbeeld
  * lasser met nekklachten,
  * tillen bij vulstation,
  * schilders met hoofdpijn,
  * houtstof in werkplaats,
  * geluid bij bankwerkerij,
  * rugklachten op landbouwtrekker.

  Kijk- dat is praktisch én leerzaam. TIP: Mooi boek om in intervisies te gebruiken.
  Hier leer je meer van dan een (vermoedelijke) beroepsziekte te melden aan NCVB.

  Link naar boek:
  https://www.vakmedianetshop.nl/boeken/beroepsziekten-voorkomen

  Meer over het waarom ervan kun je lezen in de blog: ziek door het werk. Wie staat daar nou bij stil ?

  https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/ziek-door-het-werk-wie-staat-daar-nou-bij-stil-dolf-algra.htm

  Over het melden van beroepsziekten. dat kan veel beter door het anders te doen. Benieuwd hoe

  klik dan op: werkend nederland verdient beter
  http://www.csverbindt.nl/schaf-meldplicht-beroepsziekte-af/

Leave a comment

Your email address will not be published.


*