Minder beroepsziekten? Meer psychische beroepsziekten?

“Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts.” Dat schrijft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten naar aanleiding van zijn Kerncijfers 2017. Het kennelijke mindere aantal beroepsziekten krijgt geen aandacht. Hoe zit dat?

Eind 1999 kregen bedrijfsartsen c.q. arbodiensten de arbowettelijke plicht beroepsziekten te melden, in casu bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Dat leidde tot 6063 meldingen in 2000. Daarna is het aantal soms iets gestegen en vaker flink gedaald, ondanks inzet voor verbetering. Een groter aantal – maar niet representatiever – kwam er door een afspraak met de bouwsector over aanlevering vanuit haar PAGO’s. Reorganisatie daar in 2016 leidde tot minder meldingen.

Vermoedelijk wilde het NCvB niet weer het nieuws brengen over achteruit kachelen van de nationale registratie. Maar ik, Ton van Oostrum, betwijfel of het gedegen informatie geeft om dan de opkomst van burnout te benadrukken, zoals met de tweede zin in het nieuwsbericht: “Volgens de beroepsziektemeldingen uit 2016 valt ruim 40 procent van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte.” Met de twee voorgaande jaarpublicaties heb ik een tabelletje gemaakt. De genoemde “ruim 40 procent” kan moeilijk landelijk representatief heten. Er is een stijging, maar gecorrigeerd voor de bouw aanzienlijk minder.

schermafdruk-2017-09-22-07-23-37

Het in 1999 beoogde ‘representatief inzicht in beroepsziekten’ lijkt na 18 jaar nog niet bereikt. Althans niet met deze meldplicht voor de hele arbosector. Een discussie over alternatieven – en zoiets dient zich aan – is dringend nodig.

Het nieuwsbericht van het NCvB, externe link.

AANVULLING 3 OKTOBER: Inmiddels heeft bedrijfsarts-blogger Dolf Algra in Medisch Contact een column geschreven. Veelzeggende titel: “Meer of minder burn-out? Over creatief goochelen met cijfers.” Ik bied u graag aan, onder dankzegging aan Dolf, de externe link.

1 Comment on "Minder beroepsziekten? Meer psychische beroepsziekten?"

 1. De cijfers van het NCVB zijn niet representatief en gebaseerd op structurele methodologische weef fouten.

  Inhoudelijk is het rapport – als altijd – interessant, maar cijfermatig is het drijfzand. Of zoals ik al eens eerder opmerkte: de monitor is als kapotte thermometer. Het geeft een uitslag, waar je verder niets mee kunt, want..

  Zowel het NCVB als SZW én NVAB weten dat en daarom (?) worden cijfers dus ook niet (meer) gebruikt. Dat valt op te maken uit Arbobalans 2016. Daar worden de cijfers van de PIM artsen gebruikt. Die zijn beter. Maar dat houdt in dat alle andere bedrijfsartsen dus voor ‘niets’ melden.

  De quizvraag die over blijft is: wat is de kritische ondergrens van de wettelijk verplichte meldingsplicht, waarbij sinds kort het ‘niet melden’ door bedrijfsarts/arbodienst als ‘overtreding’is opgewaardeerd en wellicht straks ook nog eens met boete wordt bestraft. Dat schijnt af te hangen of bedrijfsartsen meer gaan melden. Niet dus blijkt uit de laatste cijfers. Sterk dalende lijn sinds top in 2014, na ‘dreigbrief ‘van ISZW.

  Het wachten is op de eerste rechtzaak in deze, want niet ‘handhaafbaar’, zoals Raad van State ook al eerder opmerkte.

  Wat dan wel ? Het kan beter namelijk. Werkend Nederland verdient dat ook- overigens. Daar deden ‘we ‘het toch voor ?

  Over het waarom verwijs ik naar blog uit 2015:Ziek door het werk: wie staat dáár nou bij stil?

  https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/ziek-door-het-werk-wie-staat-daar-nou-bij-stil-dolf-algra.htm

  Meer achtergronden waarom dit ‘fout’gaat lopen én een oplossingsroute: Men leze: Schaf meldingsplicht bedrijfsarts af. Werkend Nederland verdient beter – met negen punten plan ( CS verbindt). Of blogs over dit onderwerp op Medisch Contact.

  http://www.csverbindt.nl/schaf-meldplicht-beroepsziekte-af/

  https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/schaf-meldingsplicht-beroepsziekte-door-bedrijfsarts-af-dolf-algra.htm

Leave a comment

Your email address will not be published.


*