Regeerakkoord wekt geen vertrouwen bij kritische economen

schermafdruk-2017-11-03-13-14-09

schermafdruk-2017-11-03-14-26-21

Na net twee weken: 13 artikelen, 18 auteurs, 67 inhoudspagina’s. Ze heeft het snel voor elkaar gekregen, de redactie van het Tijdschrift voor Politieke Ekonomie (dat al jaren verschijnt met alleen de duiding TPEdigitaal): scherpe beschouwingen van kritische economische experts over het Regeerakkoord.

Aan de orde komen beleidsdossiers als pensioenen, sociale zekerheid, zorg, inkomen (‘Het nivelleringsfeestje houdt aan’, Kees Goudswaard), arbeidsmarkt, financiën (‘Potverteren in een belastingparadijs’, Flip de Kam), begrotingsbeleid, onderwijs, wetenschap, klimaat, ruimtelijke ordening en globalisering (‘Globalisering vs Rutte III: 2-1’, Steven Brakman e.a.).

Pierre Koning, voormalig Chief Science Officer van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, schrijft een zeer lezenswaardig en scherp artikel “Sociale zekerheid en arbeidsmarkt in het Regeerakkoord”.

Een paar hoogtepunten van zijn betoog.

De Wet Werk en Zekerheid en andere maatregelen tegen ‘doorgeschoten flexibilisering’: “Afgezien van de instelling van een transitievergoeding voor tijdelijke contracten, is het ook bij deze maatregelen onduidelijk wat er nu precies gaat gebeuren: wie is aan zet, het kabinet of sociale partners? En hoe ver kunnen en willen de coalitiepartijen gaan om payrollers en nulurencontracten daadwerkelijk aan banden te leggen?”schermafdruk-2017-11-03-14-30-15

“Gegeven de consensus over een publieke verzekering voor het tweede ziektejaar, zouden we bijna vergeten dat momenteel de grote meerderheid van kleine werkgevers in Nederland eigenlijk al verzekerd is voor het risico van verzuim – maar dan bij een private verzekeraar. Dit betekent dat er materieel niet zoveel verandert voor die werkgevers. Zij zullen dus ook niet meer geneigd zijn nieuw personeel aan te nemen bij een publieke verzekering.”

“Het nieuwe kabinet heeft ook een sterk vertrouwen in het organiserend vermogen van sociale partners en van gemeenten. Bij de sociale partners is dat vertrouwen verrassend, gezien de verdeeldheid in de SER op het arbeidsmarktdossier. Gaan vakbonden en werkgevers straks echt de ruimte invullen die ze krijgen – en dan ook nog eens in de geest van het Regeerakkoord? Evenzo is het de vraag of gemeenten zitten te wachten op een directieve hand vanuit Den Haag.”

De volledige uitgave van TPEdigitaal, externe link

Pierre Koning (e-mail: p.w.c.koning@vu.nl) is werkzaam als hoogleraar ‘Arbeidsmarkt en sociale zekerheid’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam en als UHD aan de Universiteit Leiden.