Terug van nooit weggeweest: loondoorbetaling bij ziekte

Er was consensus: werkgevers zouden te veel financiële verplichtingen en te veel verantwoordelijkheden dragen. De oplossing van het Regeerakkoord: verkorting van loondoorbetaling van twee naar één jaar voor werkgevers met minder dan 25 werknemers en een publieke verzekering voor dat tweede jaar. Pierre Koning keert er zich tegen in een blog. En maakt begrijpelijk dat het kabinet nog steeds geen wetsvoorstel heeft kunnen presenteren.

Het simplisme in de discussie over de loondoorbetaling heeft hem altijd verbaasd. Het leek alsof kleine werkgevers niet bij machte zouden zijn een verzuimpolis af te sluiten bij een private verzekeraar. Feit is dat drie kwart van hen dat wel doet, waarvan weer een groot deel met een polis die alle re-integratieverplichtingen overneemt.

“Volgens mij zou de huidige status quo – dus met vrijwillige private herverzekering – alleen doorbroken moeten worden als de markt voor private verzuimpolissen niet van de grond komt of kwalijke effecten heeft. Concreter gesteld: verzekeraars zouden niet aan schadelastreductie doen, verzekeraars zouden hun verzekerde werkgevers stiekem verplichten medische informatie van hun werknemers te overhandigen en bovendien zouden ze buitensporige premies voorrekenen aan werkgevers. Zolang hiervoor geen bewijs is, de meeste werkgevers polissen afsluiten en de Autoriteit Consument en Markten niet aan de bel trekt, geldt mijns inziens maar één devies: if it ain’t broke, don’t fix it!”

Meer over Pierre Koning, externe link    De complete blog, Economisch Statistische Berichten 10 juli 2018, externe link   (Geplaatst 12 juli 2018)