Evenementen – overzichtspagina

 

De KoM bestaat 5 jaar. En viert dat met een spetterend congres, 6 oktober 2020. Klik

 

 

Casemanagers bespreken hun toekomst na ‘Borstlap’  De de Beroepsvereniging Specialistisch Casemanagement (RSC) had haar traditionele ledenbijeenkomst gepland met een brede paneldiscussie: over de rapporten van de WRR en ‘Borstlap’ over de toekomst van de arbeidsmarkt. Wat is zoal de rol van de Register casemanager en de inkomensadviseur wanneer het ao-risico voor werkgevers teruggebracht wordt naar één jaar en het verschil tussen vast en flex vervalt? Vanwege de coronacrisis werd het 8 april 2020 een webinar, met meer deelnemers dan zich hadden ingeschreven voor de fysieke bijeenkomst! Het panel was smaller maar niet minder interessant: Marjol Nikkels, specialist sociale zekerheid en directeur van CS Opleidingen, en Prof. Dr. Bas ter Weel (foto), kroonlid van de SER en lid van de commissie Borstlap. Hij heeft de virtueel aanwezigen meegenomen in de discussies van de commissie, nog verder uit te werken onderwerpen en de positie van de Register casemanager en de inkomensadviseur. De Beroepsvereniging ziet het webinar ook als interessant voor de toekomst van de KoM, en stelt ons het videoverslag beschikbaar. Externe link https://www.register-rsc.nl/webinar-ledenbijeenkomst-rsc/

 

In dit land willen we werken!  Hoe organiseren we zekerheid en kwaliteit van werk voor iedereen?  ‘We moeten in Nederland de bakens verzetten’, zegt de Commissie Regulering van Werk, bekend als ‘commissie Borstlap’ (foto). De huidige wet- en regelgeving over de arbeidsmarkt heet niet toekomstbestendig. Dat bengt de economische en sociale vooruitgang in Nederland in gevaar. Het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ) bundelt deelnemers vanuit praktijk en wetenschap, verbonden aan zowel publieke als private organisaties, voor kitisch debat. De vereniging Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid (NISZ) wil de sociale zekerheid bestuderen vanuit academisch, interdisciplinair en internationaal perspectief. De twee organiseren de middag van 22 april in Den Haag een congres, om de toekomst van werk in Nederland verder in te kleuren. Sprekers zijn Marc Kuipers, hoofd Inspectie SZW; Bas ter Weel, hoogleraar economie, lid van ‘Borstlap’; Godfried Engbersen, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; en Cok Vrooman, Sociaal Cultureel Planbureau. Meer informatie, inschrijven: https://www.ngsz.nl/activiteiten/congres-ngsz-en-nisz-in-dit-land-willen-we-werken  DEZE BIJEENKOMST IS GEANNULEERD VANWEGE DE CORONACRISIS.

 

 Een hoogleraar in het theater  Aukje Nauta is onder meer bijzonder hoogleraar ‘Enhancing individuals in a dynamic work context’, vanwege Sioo, aan de Universiteit Leiden. Ze staat bekend om afwijkende maar inspirerende inzet op duurzame inzetbaarheid. Die lijn trekt ze door, met theatercolleges. Haar try-out van ‘Schaamteloos leven en werken’ kunt u bijwonen, zaterdag 23 november 2019 in Gouda, voor 20 euro ex BTW. Externe link: https://hetkantoorvannu.nl/product/schaamteloos/

 

De KoM ondersteunde als partner het Vitality Expert Event van 26 september 2019 . Het is een jaarlijks event waar ook de Vitality Manager van het jaar wordt gekozen. Het thema was dit jaar grenzeloze inzetbaarheid. Mensen kunnen veel. Niet iedereen is altijd ideaal opgelijnd, maar een werkgever kan er voor zorgen dat de juiste omgeving aanwezig is om mensen te laten vliegen. Per 17-10-19 is er enige verslaglegging van het Event, externe link https://mailchi.mp/b3a38ffc344d/video-vitality-expert-event-408959?e=411a09caca

 

17e TBV Congres – Als cliënten klagen  Een arts moet altijd bereid zijn om open te praten over ongenoegen van patiënt of cliënt. Dat is lastig, zeker als deze buitengewoon moeilijk is in de omgang. Weet u als bedrijfsarts hoe u om gaat met moeilijke cliënten en wat u moet doen als er een klacht tegen u wordt ingediend? Hierover organiseert Bohn, stafleu, van loghem op 20 november 2019 in Veenendaal het 17e congres van het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringgeneeskunde. Link: http://www.tbvcongres.nl/?utm_source=website+kom&utm_medium=bericht&utm_campaign=tbvcongres

 

Kanker en werk   De aanpak van kanker verbetert, de kwaliteit van leven van de (ex)-kankerpatiënt is vaak redelijk tot goed. Maar de arbeidsparticipatie blijft achter. De bedrijfsarts heeft een belangrijke rol. Bohn, stafleu, van loghem organiseert 25 september 2019 in Nieuwegein een congres over de Richtlijn Kanker en Werk, een leidraad bij een betere begeleiding van werken­den met kanker. Link: https://www.congreskankerenwerk.nl/?utm_source=website%20kom&utm_medium=bericht&utm_campaign=kankerenwerk

 

‘Een multiprobleemgezin kost € 174.000’ – Social Impact Bonds     SIB’s staan voor een aanpak waarbij een ondernemer op commerciële basis een publieke taak uitvoert, zoals hulp bij schuldsanering of toegeleiding naar werk. De gemeente Den Haag had becijferd dat een gezin met meerdere problemen jaarlijks € 174.000 kost. Met een Social Impact Bond is dat een kwart teruggedrongen. Het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid wijdde haar eerste NGSZ-Café 30 januari 2019 aan het vallen en opstaan van SIB’s. Lees meer, link:

https://www.ngsz.nl/publicaties/terugblik-ngsz-bijeenkomst-social-impact-bonds-op-woensdag-30-januari-2019

 

Taakdelegatie bedrijfsarts: ledenbijeenkomst 12 december 2018 onderstreept het belang van goed afwegen

Het verwachte tekort aan bedrijfsartsen is voor politiek en beroepsgroepen aanleiding voor aandacht voor taakdelegatie. Overigens niet het enige motief. Een bedrijfsarts die zich te zeer belast voelt door verzuimbegeleiding kon, en kan nu nog beter, door taakdelegatie tijd vrij spelen voor meer preventieve activiteiten. Op de KoM-ledenbijeenkomst informeerde Mark Droogers over de werkwijzer taakdelegatie. Madelijn de Kleine belichtte de zogeheten kwaliteitstafel. Lees meer, link

 

Platformwerk  Het Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid organiseerde 3 september 2018 een bijeenkomst over dit nieuwe fenomeen. In de KoM-nieuwsbrief van 17 september behandelen we de issues over sociale zekerheid van platformwerkers. Hier plaatsen we een deel van het nieuwsbericht van NGSZ. Na de aftrap van voorzitter Marjolein ten Hoonte “.. schetste Martijn Arets, internationaal platform expert, de opkomst van platformen, de verschillende verschijningsvormen, dilemma’s en kansen. Tot slot stelde hij enkele aannames ter discussie (het is niet nieuw, draait niet alleen om technologie en niet alleen voor bepaalde niches) en wierp een blik in de toekomst van platformen.  Vervolgens nam Bas ter Weel, directeur SEO, ons aan de hand van het recent verschenen onderzoek mee in feiten en cijfers over de omvang, potentie en economische betekenis van de kluseconomie. Zo liet hij zien dat het een heterogeen gezelschap is en dat er sprake is van een grote versnippering van werk.  Mies Westerveld, hoogleraar socialeverzekeringsrecht, ging in op zaken met betrekking tot de juridische status van platformwerkers. Hoe ziet het er arbeidsrechtelijk uit en hoe organiseren we sociale zekerheid rond platforms; bijvoorbeeld bij arbeidsongevallen? Zij riep op tot een herbezinning van de grondslagen.” De presentatie op de website van NGSZ, externe link 

Geplaatst 6 september 2018

 

 Still fit for work? Het verouderende bewegingsapparaat

Het 16e congres van het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde vindt plaats 21 november 2018. Bedoeld voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, ook interessant voor de arboverpleegkundige en verzuimconsulent.

Meer informatie, inschrijven: www.tbvcongres.nl

 

 

Operatie Geslaagd – Afghanistan: van oorlogschirurgie naar PTSS  ‘Gruwelijk interessant’. Dat zei de psycholoog van Erik Krikke over diens beschrijving wat hij meemaakte als operatieassistent in Afghanistan. Officier Krikke wilde zich niet kwetsbaar tonen maar moest uiteindelijk onder ogen zien dat hij PTSS had. Het delen van zijn verhaal is voor hem keiharde therapie. Op het voorjaarscongres van de arbeidsdeskundigen 5 juni 2018 deed Erik dat. Verschrikkelijk leerzaam, ook voor andere arboprofessionals: zijn boek, zijn sprekende muziek, een theatervoorstelling.  Externe link

 

De zeepbellen en bubbels van het sociaal domein doorgeprikt – VU Divosa Collegereeks 2018  Het wordt steeds moeilijker om adequaat met informatie om te gaan. De VU Divosa Collegereeks gaat in zes colleges op zoek naar de onvermijdelijke bubbels en bellen in het sociaal domein. “En samen met topwetenschappers prikken we ze door.” De maakbaarheidsbubbel komt als eerste aan de orde, op 16 mei 2018 in Utrecht om 17.00u.  Is het mogelijk om je te verzoenen met de onoplosbaarheid van problemen en hoe kunnen we dat integreren in onze manier van besturen en managen? Sprekers zijn Dr. Marin Terpstra, Radboud Universiteit, en Prof. em. Harry Kunneman, Universiteit voor Humanistiek. Externe link

 

Stecr werkwijzer Bevlogenheid en Burn-out Zeker honderd belangstellenden waren, op de presentatie in Aristo, Utrecht, 21 februari 2018. De werkwijzer lijkt een behoorlijk praktisch document. De inhoud zal velen niet onbekend voorkomen. Het goede gesprek van werkgever en werknemer is het scharnierpunt. Nuttig voor de professional om er kennis van te nemen.

De presentatie is te downloaden:  STECR_bevlogenheid_presentatie_210218_DEF

De werkwijzer is te bestellen, externe link  

 

De waarde van werk. Gaat werk alleen om de economische betekenis, of is het ook essentieel voor onze persoonlijke ontwikkeling en zingeving?  De Haagse sociëteit De Witte laat pas sinds twee decennia vrouwen toe. De ontwikkeling op de arbeidsmarkt liep dus in het oog: donderdagmiddag 15 februari 2018 vulden overwegend dames een zaal, voor de conferentie “De waarde van werk”. Op de gelinkte  pagina plaatsen we nadere info en presentaties zodra de organisator die publiceert. De leden van de KoM kregen 5 maart in de beslotenheid van de KoM-nieuwsbrief te weten hoe een prominente heer de conferentie afsloot.  Link

 

Symposium ‘Arbocuratieve samenwerking’    De ministeries van SZW en VWS organiseerden het 23 november 2017. Dit rondom vier deelthema’s waarop arbocuratieve samenwerking plaatsvindt; kanker en werk, infectieziekten, psychische klachten/ aanpassingsstoornissen en longziekten. Verslag van de organisatoren: externe link  Verslag in de KoM-nieuwsbrief van 27 november, ‘Dynamisch beeld van het sur place’: link

 

NGSZ-bijeenkomst ‘Het probleemoplossend vermogen van de gemeenschap. Van consument naar producent van de eigen sociale zekerheid’ op 27 november 2017   Rob Witjes is bij UWV hoofd arbeidsmarktinformatie. Hij praatte de aanwezigen bij over nieuwe uitdagingen zoals robotisering, de groeiende tweedeling, de effecten van vergrijzing, veranderende beroepen en solliciteren anno 2017. Jeroen den Uyl, partner bij Twijnstra Gudde, schreef het boek Powerswitch naar een vitale samenleving. Hij prikkelde tot denken over andere oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen vanuit een sterk geloof in de kracht van gemeenschappen gebaseerd op wederkerigheid. Dit leverde wederom genoeg stof voor een mooi debat. Op de NGSZ-website zijn de presentaties te bekijken: externe link

Ledenbijeenkomst 8 november 2017: Regeerakkoord, Algemene Verordening Gegevensbescherming, Second Opinion: lees meer …

Stecr werkwijzer “Inzetbaarheid en gezondheidsbevorderende leefstijl” STECR organiseert op 22 juni 2017 een startbijeenkomst ter gelegenheid van het uitbrengen van de nieuwste werkwijzer: link

De Toekomst is Nu: Voorjaarscongres Sector sociale werkgelegenheid. Voor beleidsmakers en beslissers uit de sector van sociale werkgelegenheid. Utrecht, 22 juni 2017: link

Kroon op het Werk 2017    Op 31 mei 2017 reikte juryvoorzitter Richard Weurding (directeur Verbond van Verzekeraars) de 17e Kroon op het Werk uit. De prestigieuze prijs voor werkgevers met een succesvolle en effectieve aanpak van duurzame inzetbaarheid ging naar: link

NGSZ-bijeenkomst ‘De nieuwe Sociale (on)zekerheid‘ op 12 juni 2017: lees meer …

TNO, UNETO-VNI Verzekeringen en Richting deelden op dinsdag 18 april 2017 tijdens de slotbijeenkomst van de proeftuin Arbozorg Nieuwe Stijl in het Achmea Congrescentrum in Zeist hun aanpak, ervaringen en geleerde lessen. Zij experimenteerden in de proeftuin van november 2015 tot aan begin dit jaar met een branchegerichte ketenaanpak om de arbeidsgerelateerde zorg in te richten. Link.

Ledenbijeenkomst KoM 14 september 2016: actualiteit wetswijziging, kamer wil samenwerking reguliere en bedrijfsgezondheidszorg, terugblik op debat 29 juni ‘markt of zorg’, preventiemedewerker: upload PDF ledenbijeenkomst-kom-16-sept-2016

Symposium Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg, Falke & Verbaan en KoM, 29-6-16: lees meer …

KoM-ledenbijeenkomst 20-1-16, databeveiliging: PDF 20160120-ledenbijeenkomstkom

Gedachtenontwikkeling KoM over second opinion 7-10-15: lees meer …

KoM-ledenbijeenkomst 7-10-15, arbowetswijziging in het bijzonder second opionion: PDF 20151007-ledenbijeenkomst-kom