Knipoog – overzichtspagina

emoticons

Tijdens thuiswerken van de trap vallen, is de werkgever aansprakelijk? Of zoekt de verzekeraar een risico? Is de werkgever aansprakelijk voor schade thuis opgelopen tijdens werk? Een vakblad beschrijft een zware zorgplicht voor de werkgever. Hij kan “.. aansprakelijk worden gehouden voor een werknemer die thuis werkt, teveel uren achter elkaar werkt, te weinig pauze loopt en daardoor RSI oploopt. Zo was de uitspraak van het hof Amsterdam.” Lees meer

 

Is vallen bij thuiswerk compenseerbaar arbeidsongeval?  “Telethuiswerken veronderstelt dat de dienstverlening bij de werknemer thuis plaatsvindt, maar betekent niet dat de wettelijke regeling inzake compensatie voor arbeidsongevallen wijzigt.” Advocaten arbeidsrecht laten zich horen, althans, in Spanje. Een schets hoe een stelsel van compensatie van beroepsrisico vreemd uitpakt. Lees meer

 

De coronapieper is geen nieuw aardappelras, maar een AVG-proof app

De bedenker droomt al van 500 miljoen coronapiepers wereldwijd. Het idee ontstond zondag 14 maart 2020. De horeca werd gesloten, maar buiten kreeg de anderhalfmetersamenleving nog geen gestalte. “Wat als je nou een pieper draagt die afgaat als iemand te dichtbij komt?” Lees meer

 

Nepnieuws? Stal uw motorfiets op de veranda!

Nederland nam in 1967 met de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering afscheid van het beginsel van ‘beroepsrisico’. Toenmalig minister Veldkamp bestreed dat achterhaalde stelsel. Een werknemer op weg naar zijn werk zou bij uitglijden op de stoep een compenseerbaar arbeidsongeval hebben, anders dan zijn buurman op weg naar zijn zieke moeder. Het parlement steunde Veldkamps opvatting: uitglijden op de stoep of in de gang vóór de drempel, het verdient in Nederland gelijke behandeling van deze werknemer en zijn zorgzame buurman.

Een halve eeuw verder heeft de betere uitkering voor arbeidsongevallen wereldwijd volop jurisprudentie doen ontwikkelen. Die geeft aan: de drempel van een woning is vrijwel altijd een hoge hobbel voor erkenning van een uitglijder als beroepsrisico.

Een rechtsgang in Spanje verlichtte dat iets. Een werknemer, wonend op de boerderij van zijn ouders, op weg naar zijn werk, duwde zijn motorfiets naar de openbare weg en kwam ongelukkig ten val. Het Hooggerechtshof in 2011 beoordeelde de kwestie als compenseerbaar arbeidsongeval, ook al was zijn schade niet op de openbare weg ontstaan. Hij had tijdens het ongeval de persoonlijke en privéruimte die zijn werkelijke woonplaats was al achter zich gelaten.

Recent was er een casus van een werknemer in de Spaanse deelstaat Galicia. Op weg naar zijn werk gleed hij uit op z’n veranda: een gebroken arm en twee maanden schraal inkomen. De publieke verzekeraar zag geen arbeidsongeval, net zo min als het hoogste Sociaal Hof van de deelstaat. De werknemer riep in hoger beroep de uitspraak van 2011 in: een veranda is net als het terrein van een boerderij nagenoeg vrij toegankelijk. De Sociale Kamer van het Nationale Hooggerechtshof in februari 2018 weersprak die inbreng niet. Maar erkende de claim evenmin. Doorslaggevend was dat betrokkene geen voertuig duwde waarmee hij gewoonlijk naar het werk ging.

Altijd wat te doen in de arbozorg! Fijn hoe we ons in Nederland aan nuttige zaken kunnen wijden!

Nepnieuws? Check het zelf, externe link

 

K-karwei voor kabinet   De ministerraad stond 3 november 2017 weer voor haar corvee, verplicht vanwege de Algemene Ouderdomswet, telkens uiterlijk op 1 januari. De wet bevat de formule hoe levensverwachting moet uitwerken op de AOW-leeftijd. Minister van SZW Wouter Koolmees kon de feiten niet verzwijgen: de levensverwachting stijgt nog steeds! Lees meer …

 

A coffee a day keeps the funeral away ?  De Nederlandse Gezondheidsraad bracht 22 augustus 2017 nieuwe beweegrichtlijnen uit. Het belang van bewegen werd weer bevestigd, nieuw is het advies twee keer per week spierversterkende oefeningen te doen. Geen zin in fitness of andere bezwetende actie? U kunt troost vinden in de Annals of Internal Medicine van 15 augustus. Prospectieve onderzoeken onder Noord-Amerikanen resp. Europeanen geven een associatie tussen koffieconsumptie en minder sterfterisico. Alleen bij de oorspronkelijke bevolking van Hawai werd dit niet gezien. Heeft een werkgever voor duurzame inzetbaarheid alleen maar een actieve koffiejuffrouw nodig? Externe links:  studie VS,  studie Europa.

 

Snorren werkt therapeutisch

Japanse bedrijven gebruiken katten tegen de stress van hun werknemers. Het snorren werkt therapeutisch. Experts in Japan zijn het eens zijn dat de dieren vrede, rust, energie, plezier brengen. De werknemer voelt zich meer ontspannen: cruciaal in werkomgevingen, zoals in Japan, met eindeloze dagen en zware hiërarchie.

Wat vinden wij als KoM hiervan? Wij kiezen natuurlijk óók partij voor de dieren. We wijzen de Japanse praktijk af dat werknemers hun eigen katten meenemen. Het zijn territoriumdieren, zeer gevoelig,  we kunnen nauwelijks geloven dat verschillende katten goed met elkaar opschieten. We gaan natuurlijk wel werken aan proeftuinen: poezen geboren op kantoren, van jongs af gewend aan het delen van de ruimte met soortgenoten en onbekende mensen. We roepen de KoM-leden op tot tests, we vragen TNO voor evidence over de resultaten voor de mensen, én over de resultaten voor de dieren conform het proefdierenbeleid! We vinden wetenschappelijke steun bij een bijzonder hoogleraar Antrozoölogie in Heerlen!

Japan: Externe link      Heerlen: externe link.

 

Tekort bedrijfsartsen? Trek boswachters aan!

Obsessief piekeren is risicofactor voor depressie en andere psychische aandoeningen, grote oorzaak van ziekteverzuim. De arbomarkt schrééuwt om bewezen effectieve interventies, liefst tegen bescheiden kosten. Lees meer …

 

Uit KoM-nieuwsbrief 31 oktober 2016

LIMBURGERS IN OUD HUIS MOETEN KOUD DOUCHEN, ZEKER ALS ZE THUIS WERKEN

Zin en onzin rond verzuim – en de bronnen zijn vaak ontoegankelijk

Ik volg voor u natuurlijk alle nieuws over arbo en verzuim. Ik moet soms afzien. Ik deel het leed met u.

Het oktobernummer van Psychologie Magazine haalde weer eens het onderzoek aan, dat koud douchende werknemers minder zouden verzuimen. Dat als voorbeeld van de methodologische valkuil: de selectie is zich in alle opzichten bewust van gezondheidskwesties.

Vakblad Cobouw signaleerde 21 oktober frequenter doktersbezoek van mensen in oudere woningen, en bepleitte meer renovatie: dat zou ook economisch belangrijk zijn omdat mensen vaker thuis werken.

Volgens ‘private ziektewetverzekeraar’ Acture scoren Groningen en vooral Limburg slecht qua verzuim. De – m.i. geloofwaardige – verklaring zou hem liggen in leeftijd en opleiding. Deze private uitvoerder van sociale zekerheid signaleert – ook al bekend – een hoger verzuim bij vrouwen, met name vanwege “ziektetypen met potentieel langere uitval zoals psychische klachten”. De verzuimduur van vrouwen is in Zeeland echter bijna een kwart minder dan in Flevoland. Zijn Zeeuwsen nuchterder, beter bestand tegen PSA? De communicatieman van Acture mailde op mijn verzoek om nadere gegevens: “Ik heb helaas geen verdere data voor je behalve dit persbericht. Data zijn verder allemaal privé en niet toegankelijk voor verdere analyse.” Ik klaag niet dat ik zó ook wel de pers kan halen, ik profileer me maar weer eens als gedegen nieuwsbriefmaker.