Beleidsdocumenten KoM

kom-logo-600x550

Coronacrisis: het werk van arboprofessionals is van vitaal belang om Nederland draaiende te houden.

Ook arboprofessionals werken in de coronacrisis zoveel als mogelijk vanuit huis. Die omgeving, vaak met jonge kinderen, is niet geschikt voor hun werk met vertrouwelijke gesprekken, telefonisch en met beeldbellen. Kwaliteit op Maat en andere organisaties vroegen op 10 april 2020 aan staatssecretaris Van Ark en minister Wiebes de bedrijfsgezondheidszorg aan te merken als vitaal. Zodat waar nodig professionals gebruik kunnen maken van kinderopvang. Download de pdf: 200410 Brief aan ministeries SZW en EZK Bedrijfsgezondheidszorg vitale sector

 

KoM schrijft aan de Tweede Kamer: betrek sociale partners bij onderzoek burn-outklachten, betrek arbodienstverleners bij verbetering na ernstig arbeidsongeval

Burn-outklachten heten toe te nemen. Sociale partners echter zijn het allesbehalve eens over aard en ernst van burn-outklachten. In dergelijke situaties voorziet het Nederlands overlegmodel erin dat onderzoek sociale partners helpt: met feiten en uitgangspunten voor een gespreksbasis en werkbare oplossingen. Er loopt al enige tijd grondig onderzoek naar burn-outklachten, met vooralsnog nauwelijks resultaat. De KoM stuurde een brief aan de Tweede Kamercommissie voor SZW: laat de staatssecretaris nu sociale partners in de begeleidingsgroep van dat onderzoek betrekken.

Verbeterplan na ernstig arbeidsongeval

Ernstige arbeidsongevallen namen toe. De Tweede Kamer bepleitte eind 2017 het opstellen van een verbeterplan door de werkgever. Staatssecretaris en Inspectie tonen nauwelijks initiatief. De KoM attendeerde de Kamercommissie daarop in dezelfde brief, en bepleitte inzet van de arbodienstverlener voor verbeterplannen. De brief stond op de agenda van de Kamercommissie van 20 februari 2020, temidden van tientallen documenten. De commissieleden noemden de brief niet in hun discussie met de staatssecretaris. Download de brief: 200203 KoM a 2eKcie burn-out & verbeterrapp na ongeval tbv cie szw 20 febr

 

Privacy: onduidelijkheid en onvrede – KoM reageert op uitvraag van ministerie over beleidsregel ‘de zieke werknemer’ 

Wanneer een arbeidsorganisatie de beleidsregel zorgvuldig volgt, ervaren werknemers dat als een gebrek aan interesse in de mens. Ook veel werkgevers klagen hierover. Als geïnteresseerd mens vraag je hoe het met iemand gaat, wat er speelt en wat de mogelijkheden om op een positieve wijze aan de slag te gaan. Dit helpt re-integratie.

Zo reageert de KoM 27 januari 2020 op een uitvraag van het ministerie naar ervaringen met privacy en de beleidsregel ‘de zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens. In de praktijk zijn de richtlijnen van de AP vooral een verbod, praktisch nauwelijks uitvoerbaar. Het kan volgens de KoM niet ingewikkeld zijn meer duidelijkheid te scheppen. Download de volledige reactie 200127 reactie Kwaliteit op Maat inzake evaluatie (U)AVG en beleidsregels AP

 

“In wat voor land willen wij werken?”, een nieuwe sociale kwestie

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zou onzekerheid voor werknemers moeten terugdringen. Het kabinet stelde daarnaast de Commissie “Regulering van Werk” in, voor een bredere aanpak. Die commissie bracht een tussenrapport uit, “In wat voor land willen wij werken”. Ze spreekt van een nieuwe sociale kwestie, vergelijkbaar met die van eind 19e eeuw. Daarnaast verscheen het “Wetboek van Werk 2025”, een concept door een expertgroep van twee verenigingen voor arbeidsrecht: een pleidooi c.q. al concreter uitgewerkt alternatief, tegen tweedeling op de arbeidsmarkt. Dit is te zien als uitwerking van een breed, universeel fundament. De groep wil de loondoorbetaling bij ziekte beperken tot zes weken. Op 11 september 2019 hebben we als KoM een reactie op beide rapporten geleverd: “Vertrouwen en verantwoordelijkheid wérken”. Download: 190911 KoM – Vertrouwen en verantwoordelijkheid werken

 

De arbowetswijziging versterking betrokkenheid arbodienstverlening wordt aangevuld met een wijziging van het arbeidsomstandighedenbesluit, voor nadere regeling van met name de second opinion. De KoM reageerde bij de internetconsultatie in januari 2017: 20170108-reactie-kom-tbv-internetconsultatie-so-en-klachtenprocedure

De Tweede Kamer zou in juni 2016 de arbowetswijziging versterking betrokkenheid arbodienstverlening behandelen (uiteindelijk was deze behandeling op 7 september 2016). De KoM informeerde de kamerfracties over haar standpunt: 20160614-kom-aan-kamerfracties-over-arbowetswijziging

Het ministerie maakte – in aanloop naar de plenaire kamerbehandeling – duidelijk dat de arbowetswijziging versterking betrokkenheid arbodienstverlening aangevuld zou worden met een wijziging van het arbeidsomstandighedenbesluit, voor nadere regeling van met name de second opinion. De KoM reageerde met een brief in april 2016: 160414-uitwerking-second-opinion-bedrijfsarts-kwaliteit-op-maat

Het ministerie van SZW had een oproep gedaan voor meedenken over de aanpak van beroepsziekten. De KoM droeg bij: 20150528-beroepsziekten

Het ministerie van SZW publiceerde in mei 2015 een eerste versie van de arbowetswijziging versterking betrokkenheid arbodienstverlening, voor internetconsultatie. De KoM reageerde: 20150524-internetconsultatie-szw-arbeidsgerelateerdezorg