Beleidsdocumenten KoM

kom-logo-600x550

Privacy: onduidelijkheid en onvrede – KoM reageert op uitvraag van ministerie over beleidsregel ‘de zieke werknemer’ 

Wanneer een arbeidsorganisatie de beleidsregel zorgvuldig volgt, ervaren werknemers dat als een gebrek aan interesse in de mens. Ook veel werkgevers klagen hierover. Als geïnteresseerd mens vraag je hoe het met iemand gaat, wat er speelt en wat de mogelijkheden om op een positieve wijze aan de slag te gaan. Dit helpt re-integratie.

Zo reageert de KoM 27 januari 2020 op een uitvraag van het ministerie naar ervaringen met privacy en de beleidsregel ‘de zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens. In de praktijk zijn de richtlijnen van de AP vooral een verbod, praktisch nauwelijks uitvoerbaar. Het kan volgens de KoM niet ingewikkeld zijn meer duidelijkheid te scheppen. Download de volledige reactie 200127 reactie Kwaliteit op Maat inzake evaluatie (U)AVG en beleidsregels AP

 

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zou onzekerheid voor werknemers moeten terugdringen. Het kabinet stelde daarnaast de Commissie “Regulering van Werk” in, voor een bredere aanpak. Die commissie bracht een tussenrapport uit, “In wat voor land willen wij werken”. Ze spreekt van een nieuwe sociale kwestie, vergelijkbaar met die van eind 19e eeuw. Daarnaast verscheen het “Wetboek van Werk 2025”, een concept door een expertgroep van twee verenigingen voor arbeidsrecht: een pleidooi c.q. al concreter uitgewerkt alternatief, tegen tweedeling op de arbeidsmarkt. Dit is te zien als uitwerking van een breed, universeel fundament. De groep wil de loondoorbetaling bij ziekte beperken tot zes weken. Op 11 september 2019 hebben we als KoM een reactie op beide rapporten geleverd: “Vertrouwen en verantwoordelijkheid wérken”. Download: 190911 KoM – Vertrouwen en verantwoordelijkheid werken

 

De arbowetswijziging versterking betrokkenheid arbodienstverlening wordt aangevuld met een wijziging van het arbeidsomstandighedenbesluit, voor nadere regeling van met name de second opinion. De KoM reageerde bij de internetconsultatie in januari 2017: 20170108-reactie-kom-tbv-internetconsultatie-so-en-klachtenprocedure

De Tweede Kamer zou in juni 2016 de arbowetswijziging versterking betrokkenheid arbodienstverlening behandelen (uiteindelijk was deze behandeling op 7 september 2016). De KoM informeerde de kamerfracties over haar standpunt: 20160614-kom-aan-kamerfracties-over-arbowetswijziging

Het ministerie maakte – in aanloop naar de plenaire kamerbehandeling – duidelijk dat de arbowetswijziging versterking betrokkenheid arbodienstverlening aangevuld zou worden met een wijziging van het arbeidsomstandighedenbesluit, voor nadere regeling van met name de second opinion. De KoM reageerde met een brief in april 2016: 160414-uitwerking-second-opinion-bedrijfsarts-kwaliteit-op-maat

Het ministerie van SZW had een oproep gedaan voor meedenken over de aanpak van beroepsziekten. De KoM droeg bij: 20150528-beroepsziekten

Het ministerie van SZW publiceerde in mei 2015 een eerste versie van de arbowetswijziging versterking betrokkenheid arbodienstverlening, voor internetconsultatie. De KoM reageerde: 20150524-internetconsultatie-szw-arbeidsgerelateerdezorg