Beleidsdocumenten KoM

kom-logo-600x550

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zou onzekerheid voor werknemers moeten terugdringen. Het kabinet stelde daarnaast de Commissie “Regulering van Werk” in, voor een bredere aanpak. Die commissie bracht een tussenrapport uit, “In wat voor land willen wij werken”. Ze spreekt van een nieuwe sociale kwestie, vergelijkbaar met die van eind 19e eeuw. Daarnaast verscheen het “Wetboek van Werk 2025”, een concept door een expertgroep van twee verenigingen voor arbeidsrecht: een pleidooi c.q. al concreter uitgewerkt alternatief, tegen tweedeling op de arbeidsmarkt. Dit is te zien als uitwerking van een breed, universeel fundament. De groep wil de loondoorbetaling bij ziekte beperken tot zes weken. Op 11 september hebben we als KoM een reactie op beide rapporten geleverd: “Vertrouwen en verantwoordelijkheid wérken”. Download: 190911 KoM – Vertrouwen en verantwoordelijkheid werken

 

De arbowetswijziging versterking betrokkenheid arbodienstverlening wordt aangevuld met een wijziging van het arbeidsomstandighedenbesluit, voor nadere regeling van met name de second opinion. De KoM reageerde bij de internetconsultatie in januari 2017: 20170108-reactie-kom-tbv-internetconsultatie-so-en-klachtenprocedure

De Tweede Kamer zou in juni 2016 de arbowetswijziging versterking betrokkenheid arbodienstverlening behandelen (uiteindelijk was deze behandeling op 7 september 2016). De KoM informeerde de kamerfracties over haar standpunt: 20160614-kom-aan-kamerfracties-over-arbowetswijziging

Het ministerie maakte – in aanloop naar de plenaire kamerbehandeling – duidelijk dat de arbowetswijziging versterking betrokkenheid arbodienstverlening aangevuld zou worden met een wijziging van het arbeidsomstandighedenbesluit, voor nadere regeling van met name de second opinion. De KoM reageerde met een brief in april 2016: 160414-uitwerking-second-opinion-bedrijfsarts-kwaliteit-op-maat

Het ministerie van SZW had een oproep gedaan voor meedenken over de aanpak van beroepsziekten. De KoM droeg bij: 20150528-beroepsziekten

Het ministerie van SZW publiceerde in mei 2015 een eerste versie van de arbowetswijziging versterking betrokkenheid arbodienstverlening, voor internetconsultatie. De KoM reageerde: 20150524-internetconsultatie-szw-arbeidsgerelateerdezorg