Polderinstituut Arbouw verdwijnt, activiteiten blijven, positie zzp-ers onduidelijk

Uit KoM-nieuwsbrief 1 juli 2015

BOUW-CAO DRUKT ANDERE VERHOUDING WERKGEVER – WERKNEMER UIT

Cao-partijen in de bouw geven werknemers een individueel keuzebudget voor duurzame inzetbaarheid. Ook richten ze een nieuw kennis- en adviescentrum op voor preventie in arbeidsomstandigheden. Daarmee verdwijnt Arbouw, bijna 30 jaar een monument in de Nederlandse polder. Activiteiten blijven, in welke mate is nog een vraagteken.

In de ochtend van 13 juni 2015 hebben cao-partijen bouw na bijna 48 uur non-stop onderhandelen een principe-akkoord bereikt. “De cao is toekomstbestendig gemaakt” zegt werkgeversorganisatie Bouwend Nederland. Aan bondszijde spreekt men over ‘een resultaat met plussen en minnen voor beide partijen’.

De sector heeft na zes jaar crisis een derde minder werknemers. Over de steeds meer ingeschakelde zzp-ers zijn er nu afspraken over de definitie en voor kwaliteitseisen zoals een volledig veilligheidsdiploma. Er komt een ID-pas op de bouwplaats tegen schijnconstructies. De seniorendagen van werknemers worden afgebouwd.

Elke werknemer heeft eens per vijf jaar recht op een onafhankelijk advies over mogelijke acties voor gemotiveerd en gezond blijven werken. Vrijval van diverse premies gaat naar het individueel keuzebudget van de werknemer voor scholing en andere aspecten van duurzame inzetbaarheid.

De huidige paritaire instituten zoals Arbouw stoppen per juli 2016. De cao-partijen zijn het gesprek al begonnen over een nieuw en efficiënt kennis- en adviescentrum. Men denkt aan:

  • eerstelijns informatie en advies aan werkgevers en –nemers over activiteiten voor behoud van vakmanschap en duurzame inzetbaarheid
  • aanbieden van PAGO’s, de RI&E, bijhouden van de arbocatalogus en sectorspecifieke kennis van arbeidsomstandigheden zoals over asbest en fysieke belasting
  • voorlichting / campagnes inzake duurzame inzetbaarheid.

De bouw verschuift collectieve budgetten geleidelijk aan naar individueel maatwerk. Ze sluit hiermee aan bij de tendens om werknemers meer verantwoordelijkheid én middelen te geven voor de eigen inzetbaarheid. Er lijkt géén sprake van openstelling van sectorale voorzieningen voor zzp-ers zoals in enkele andere bedrijfstakken. De Zelfstandigen Bouw (ZBo) heeft zich al laten horen. Het onderhandelingsresultaat leggen bonden en werkgevers voor aan de achterbannen, voor een uitkomst medio juli.