Prof. Peter van Lieshout (red.): Sociale (on)zekerheid

Samenvatting van het inleidende overzichtsartikel van Van Lieshout:

“Lang ging het debat over de toekomst van de sociale zekerheid vooral over de vraag wat er aan technische aanpassingen aan het stelsel aangebracht moeten worden. Inmiddels dienen zich twee fundamentelere vragen aan. Allereerst lijkt het stelsel niet meer per definitie sociale zekerheid te bieden omdat het idee over wat zekerheid is, zelf aan verandering onderhevig is: inkomenscompensatie is niet per definitie de hoogste vorm van zekerheid. Ten tweede ontwikkelt de moderne economie zich op een manier die steeds minder past bij het stelsel van sociale zekerheid: contracten zijn steeds minder permanent, de termen werkgever en werknemer zijn steeds minder passend en werken en leren zijn steeds minder te scheiden. Verkend wordt langs welke wijze het stelsel zich zou moeten ontwikkelen om een adequaat antwoord te zijn op deze ontwikkelingen.”

Andere auteurs in deze bundel onder andere: Kim Putters, Romke van der Veen, Paul de Beer, Casper van Ewijk, Gabriel van der Brink.

Inhoudsopgave en het inleidende overzichtsartikel zijn te downloaden bij de Amsterdam University Press: externe link

schermafdruk-2017-05-19-09-09-01