Links naar externe sites

link-tekening

Het Arboportaal wordt verzorgd door het ministerie van SZW. Het is hét overzicht voor werkgevers en werknemers: beknopte weergave van alle regelgeving rond arbo en verzuim, goede praktijken en nuttige instrumenten. In 2017 is er bijzondere aandacht voor de arbowetswijziging, met een reeks voorlichtingsproducten met medewerking van het veld, waaronder de KoM. Externe link.

Het Arbokennisnet wordt verzorgd door verenigingen van arboprofessionals. Het bevat voor de professionals dossiers c.q. kennisdocumenten over een groot aantal onderwerpen, niet altijd actueeel. Externe link.

De Monitors arbeid is een verzamelnaam voor kwantitatieve informatie, uit de regelmatig gehouden NEA – Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden onder werknemers (46.000 in 2015); WEA – Werkgevers Enquête Arbeid onder 5.500 werkgevers; ZEA – Zelfstandigen Enquête Arbeid onder bijna 5.000 zelfstandigen; Arbo in Bedrijf – onderzoek door de Inspectie SZW onder een representatieve steekproef werkgever (rapporten via de website van de Inspectie SZW). De resultaten worden gebundeld in de regelmatige publicaties Arbobalans, verzorgd door TNO met het CBS in opdracht en met financiering van het ministerie van SZW. Met deze enquêtes worden ook cohortstudies gedaan, en longitudinale studies waarbij de duurzame inzetbaarheid van mensen in de tijd in beeld komt. TNO biedt via haar website de mogelijkheid tot inzage in cijfers, benchmarking en zelf maken van diverse grafieken. Externe link.

De website van de Inspectie SZW biedt informatie over toepassing van regelgeving en hulpmiddelen daartoe zoals de ‘zelfinspectietools’. Voor de arbosector nuttige informatie is te vinden in jaarverslagen en -plannen, en in de inspectierapporten over sectoren. Externe link.

Documenten SZW staat voor alles wat de bewindspersonen van het ministerie van SZW aan het Parlement sturen: veel meer dan wat er aan persberichten verschijnt. Met een goede keuze van trefwoorden is het mogelijk snel een dossier over een onderwerp te maken. Externe link.

Bedrijfsarts worden ? De website van de gezamenlijke campagne informeert. Externe link.

Het Agentschap SZW verzorgt diverse subsidies op en verwant aan het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ook vanuit het Europees Sociaal Fonds. Voor de arbosector zijn subsidies inzake duurzame inzetbaarheid relevant. Externe link.