Over KoM

A9259W linked hands

Over Kwaliteit op Maat

Arboprofessionals uit alle hoeken van het land hebben zich vanaf nu verenigd in een nieuwe netwerkorganisatie: Kwaliteit op Maat. KoM is een belangenbehartiger voor alle professionals op het gebied van arbo, verzuim en preventie. Het netwerk is er ook voor werknemers en werkgevers. Het belangrijkste doel: het bevorderen van gezond werken en een gezonde werkomgeving dankzij kwalitatief hoogwaardige arbeidsgerelateerde zorg, op maat.

Onze missie 

Het bevorderen van gezond werken en een gezonde werkomgeving door middel van kwalitatief hoogwaardige Bedrijfsgezondheidszorg op Maat. Daarbij zijn werkgever, werknemer en bevlogen adviseur gezamenlijk betrokken en kennen en nemen ze hun eigen verantwoordelijkheid.

Onze visie

Wij zijn van mening dat Maatwerk de kern is van goede Bedrijfsgezondheidszorg (Bgz). Werkgever en werknemer voeren regie en zijn primair verantwoordelijk voor gezond en veilig werken. De professional ondersteunt daarbij waar nodig. In deze visie

Is er sprake van een integrale kijk op arbeid en gezondheid – alle factoren die invloed hebben op gezondheid en werk worden erkend.

Staan werkgever en werknemer centraal.

Wordt van de professional een proactieve houding verwacht.

Wordt van de professional een lerende, integere houding verwacht.

Wordt van de professional transparantie verwacht.

Is de professional op de hoogte van ontwikkelingen en richtlijnen.

Is het belangrijk om te werken in teamverband met werkgever, werknemer en verschillende professionals. Een multidisciplinaire aanpak.

Is de professional zich bewust van zijn eigen professionele domein en dat van andere deskundigen en verwijst daar waar nodig door.

 

© Kwaliteit op Maat 2015

 

 

Statuten KoM, download: 190916 Digitaal afschrift _akte statutenwijziging Kwaliteit op Maat

Huishoudelijk Reglement, download: HUISHOUDELIJK REGLEMENT KoM 2019

Bestuur KoM per 12 juni 2019:

  • Rolf de Vries, voorzitter
  • Dianne van der Putte, secretaris
  • Rick van Buuren, penningmeester
  • Wendel Slingerland, bestuurslid
  • Madelijn de Kleine, bestuurslid
  • Ton van Oostrum, adviseur, media.