Service

schermafdruk-2017-07-07-11-00-29

Service, pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen

Arbeidsbeperkten, bevordering werk voor, zie

Arbeidsgerelateerde zorg, overzicht activiteiten ter bevordering, zie

AVG, hulp voor KoM-leden, zie

Bedrijfsgeneeskunde, arbocuratieve samenwerking, zie

Geschillen, zie 

Instrumenten die werkgevers of brancheorganisaties kunnen inzetten voor gezond en veilig werken, zie

Leefstijl, verbetering, zie

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering, zie,

Preventieakkoord november 2018; toezeggingen vanuit werkgevers en bedrijfsartsen, download 181210 KoM selectie teksten uit Preventie-akkoord

Preventiemedewerker, zie

Privacy, Autoriteit Persoonsgegevens, zie

Second opinion, pool LPBSO, zie

Taakdelegatie, zie

Tweede spoor re-integratie, experimenten voorgenomen, zie